Skriv här det du söker efter!

Doktorandkurser i företagsekonomi

Doktorandkurser i företagsekonomi

På denna sida informeras om doktorandkurser inom företagsekonomi. Kurserna riktar sig till doktorander inom Åbo Akademis doktorandprogram i företagsekonomiska vetenskaper, samt även doktorander vid andra universitet. Se kursinformation för detaljer gällande målgrupp.

Aktuella kurser

 


Konstverk i Arken.The Artful Making of Management and Organization (AMMO) 8–10.6.2022

 

Uppdaterad 28.1.2022