Skriv här det du söker efter!

Frågeformulär och intervjuer

Frågeformulär och intervjuer

Frågeformulär och intervjuer

Trots att vi är specialiserade på avancerade tekniska testmetoder så betyder det inte att vi avfärdar mer traditionella och mjuka metoder. I våra undersökningar ingår så gott som alltid olika typer av intervjuer och enkäter, som ger ett bra komplement till de tekniska testerna.

 

Analyser och slutsatser

Efter att undersökningarna är gjorda är det dags att tolka de data vi fått fram. Under åren har vi gjort hundratals tester och hunnit samla på oss en unik erfarenhet om hur det lönar sig att analysera materialet och dra rätt slutsatser av det.

 

Vi kan testa alla möjliga typer av digitala gränssnitt, såsom:

  • Webbsidor
  • Appar
  • Spel
  • Programvara
  • Filmer
  • Industriella produkter

 

Uppdaterad 3.6.2019