Skriv här det du söker efter!

Erfaren skolpersonals krisberedskap

Erfaren skolpersonals krisberedskap

Henry Waltzer

I skolan kan det hända en akut kris när som helst. Allvaret på krisen kan variera men vid alla kriser behövs det stöd. Skolpersonalen är de som eleverna litar på att stödja dem vid behov. Därför är det viktigt att skolpersonalen har en god krisberedskap för att kunna ge det stödet eleverna behöver när en akut kris uppstår.

Erfaren skolpersonals krisberedskap – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023