Skriv här det du söker efter!

Verksamheten i Österbotten presenteras

Verksamheten i Österbotten presenteras

Välkommen att bekanta dig med LUMA-center Österbottens & Skolresurs verksamhet den 9.11.2022 kl 14-15 i Vasa! Vi berättar om svenskspråkig verksamhet i Österbotten, såsom lärarfortbildningar, lånematerial och evenemang för barn.

Målgrupp: Undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet i Österbotten.

Plats: Vetenskapsklassen Saga vid Vasa Universitet i Technobothnia, Bomullgränd 3, Vasa.