Skriv här det du söker efter!

CLLsius 2/2023: Ledaren

CLLsius 2/2023: Ledaren

Våren – en årstid var och en av oss behöver

Janne Roslöf.
Janne Roslöf.

Naturen har vaknat upp från sin vintersömn och grönskan tar steg för steg över. Flyttfåglarnas ljud flyter över den yttre skärgården när flockarna fortsätter sin resa norrut. Det finns plötsligt liv i kvarteret igen och gårdens barn känns inte omedelbart igen som de samma som sparkade bollen mot staketet före höstregnen. Vår! Den kommer varje år, men den känns alltid på något sätt ny, fräsch och oväntad, full av energi och nya möjligheter.

Det är också viktigt för var och en att förnya oss själva med lämpliga intervaller och ge oss ut på en upptäcktsresa på den våräng som våra egna kompetenser utgör. Den motivation som kommer av att lära sig nya kunskaper och färdigheter stöder inte bara livslångt lärande utan också välbefinnande och livskraft. Att hitta ny motivation och drivkraft ger oss styrka att gå mot nya mål och göra meningsfulla saker.

Det individuella aktörskapet betyder avsiktligt inflytande på vår egen verksamhet och dess omständigheter (Bandura, 2006). Det individuella aktörskapet och drivkraften kan kännetecknas av avsiktlighet, målmedveten planering och självreglering samt reflektion – aktiv utvärdering av de egna handlingarna och kompetenserna. Att hitta intern motivation beror dock även på många personliga faktorer. Viktiga element i den egna drivkraften kan till exempel omfatta upplevelsen av inkludering, möjligheten att påverka målsättningarna och valet av arbetsmetoder, samt känslan för frivillighet.

Den viktigaste faktorn som förklarar upplevelsen av individuellt aktörskap är dock idén om självförtroende – jag vet själv vad jag vill göra och vilka kompetenser jag vill utveckla. Jag kan gå mot mina mål och uppnå dem!

Vad ger just dig motivation och hjälper dig att hitta den inre energin för att förnya dig regelbundet? Vad skulle du vilja lära dig härnäst? Vad skulle vi kunna lära oss tillsammans?

 

Källa: Bandura, A. (2006). Toward a Psychology of Human Agency. Perspectives on Psychological Science, 1(2), 164–180.

Janne Roslöf är direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Texten ingår som ledare i nyhetsbrevet CLLsius 2/2023.