Skriv här det du söker efter!

Vad tar du med dig från Framtidsdalen?

Vad tar du med dig från Framtidsdalen?

BILDER: Stefan Westergård

Framtidsdalens avslutningsdagar hölls i Åbo 24–25.11.2022. Fortbildningsprogrammet med syfte att stärka ledarskapet har pågått i ett år. Här några reflektioner över året om gått:

 

Elise Kurtén.

Ellu Kurtén, Åbo

Vad tar du med dig från Framtidsdalen?

Efter en ganska lång karriär har jag här fått mera inspiration, intryck och några tankeställare. Och diskussionerna! Diskussionerna med andra har gett mycket både inom vår grupp och med andra.

Hur kommer ni att fortsätta jobba med ert tema?

Vårt tema var välmående och ”vad får mig att må bra”, ett tema som vi förstås jobbar med hela tiden. Nu har vi kanske mer kött på benen att fortsätta jobba på temat och vi ska göra det tillsammans.

 

Ronny Holmqvist. Ronny Holmqvist, Tammerfors

Vad har varit mest värdefullt i Framtidsdalen?

Nätverket! Särskilt nu efter Coronabubblan man varit i, så är nog nätverket det absolut värdefullaste vi tar med oss, där vi språköar har jobbat ihop. Och visst har föreläsningarna gett mycket också, till exempel Bringselius som talade i dag, hon sa många bra saker – mycket sådant som är bekant men det är bra när någon annan sätter ord på det.

Hur kommer ni att fortsätta jobba med ert tema?

Vi har jobbat med personalens välbefinnande med underrubriken ”Vad gör arbetet meningsfullt”. Det vi definitivt ska jobba med är att föra mera dialog med lärarna! Det kan vi utveckla. När vi nu frågat dem vad de vill ha och behöver, tänkte vi att de önskar sig södernresor och espressomaskiner – om jag lite karikerar – men det var väldigt små saker de önskar sig, detaljer som gällde teknik till exempel. Och förstås eleverna, om eleverna mår bra påverkas lärarnas välmående också positivt, så lärarna önskar sig välmående elever.

 

Leende unga kvinnor. Malin Pensar och Simone Envall, Vörå

Vad har varit mest värdefullt i Framtidsdalen?

Tid att få träffas! Tid är en bristvara inom alla sektorer i kommunen men nu har vi haft schemalagd tid för att träffas och diskutera med den här gruppen, och att vi dessutom är en grupp över sektorgränserna – skola, småbarnspedagogik och fritiden – det är väldigt värdefullt.

Hur kommer ni att fortsätta jobba med ert tema?

Vi har nu jobbat med kommunens strategi och bildningens nya roll där i och med social- och hälsovårdsreformen. Nu fortsätter jobbet genom att vi ska implementera strategin helt konkret. Bildningen, som nu är den största sektorn, är först ut i vår kommun med att göra det.

 

Teresia Tötterman-Engström.Teresia Tötterman-Engström, Nykarleby

Vad har varit mest värdefullt i Framtidsdalen?

Vi har varit med i hela paketet, Framtidsdalen och Framtidsdalen 2.0. Det jag tycker är särskilt värdefullt är att som team kunna delta i en fortbildning. Det är sällan den möjligheten finns. Vi har jobbat med ledarskap, vilket ju är ett oerhört brett område, så vi har fått massor av input och ingredienser att jobba med. Vår slutsats har varit den att vi måste gå tillbaka till kommunen och fundera ut vårt perspektiv på hur vi ska anpassa allt det här till vår vardag.

Hur kommer ni att fortsätta jobba med ert tema?

Vi funderar mycket på hur vi som ledare skapar förutsättningar för personalens välmående och utveckling? Vi ska förstås fortsätta jobba med den här frågan och ta ner den på en väldigt konkret nivå, bland annat har vi den i läsårsplanen 2023–24. Det här är ju ett arbete som aldrig blir färdigt – vi får hela tiden påminna oss om att visa åt personalen att vi satsar på dem och att vi vill att de ska må bra.

 

Fortbildningsprogrammet Framtidsdalen 2.0 ordnades av enheten för pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen.

Läs också artikeln Framtidens kompetenser och ledarskap diskuterades under Framtidsdalen.