Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap, 25 sp Vasa 2023

Utbildningsledarskap, 25 sp Vasa 2023

  • Tycker du att skolledning verkar intressant och utma­nande?
  • Har du tänkt tanken att någon dag söka ett rektorsjobb?

 

Utbildningsledarskap, 25 sp syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda läroanstaltens verksamhet mot de mål som uttrycks i natio­nella lagar och styrdokument.

Målgrupp:

Utbildningsprogrammet vänder sig till lärare som önskar få behörighet som rektor enligt förordningen för behörighetsvillkor för undervisningspersonal 986/98, 865/05.

Innehåll:

Programmet innehåller sammanlagt 12 fortbildningsdagar som genomförs under 1 år. Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

Utbildningen inkluderar följande moduler:
Ledarskap, 10 sp
Förvaltning, 10 sp
Eget arbete, 5 sp

 

Utbildare:

Torbjörn Sandén PeD Torbjörn Sandén har mångårig erfarenhet av fortbildning av såväl blivande som verksamma rektorer, ett brett forskningsnätverk och har även medverkat i forskningsprojekt kring ledarskap och lärande.
Siv Saarukka FD Siv Saarukka har doktorerat på temat rektorers ledarskap och har mångårig erfarenhet av att undervisa i pedagogiskt ledarskap.

 

 

Tidpunkt:

Fortbildningen startar  i januari 2023 och pågår till december 2023. Vårens distanstillfällen arrangeras följande datum och tider:

19.1 kl 14-19
15.2 kl 14-16.30
16.2 kl 14-16.30
09.3 kl 14-19
30.3 kl 14-19
19.4 kl 14-19
10.5 kl 14-19

Ort

Vasa. Fortbildningen genomförs i form av distansstudier (Zoom).

Omfattning:

25 sp

Avgift:

Deltagaravgiften är 400 euro.  Fortbildningen subventioneras av Utbildningsstyrelsen. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

 

Uppdaterad 2.12.2022