Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap, 25 sp 2021

  • Tycker du att skolledning verkar intressant och utma­nande?
  • Har du tänkt tanken att någon dag söka ett rektorsjobb?

Utbildningsledarskap, 25 sp syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda läroanstaltens verksamhet mot de mål som uttrycks i natio­nella lagar och styrdokument.

Målgrupp:

Utbildningsprogrammet vänder sig till alla som önskar få behörighet som rektor enligt förordningen för behörighetsvillkor för undervisningspersonal 986/98, 865/05.

Innehåll:

Programmet innehåller sammanlagt 12 närstudiedagar som genomförs under 1 år. Närstudierna läggs tidsmässigt under eftermiddagar och kvällar för att möjliggöra studier vid sidan av arbetet. Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

OBS! Beroende på det nuvarande pandemiläget arrangeras utbildningen som distansstudier till annat meddelas! Till utbildningen antas 20 deltagare.

Utbildningen inkluderar följande moduler:
Ledarskap, 10 sp
Förvaltning, 10 sp
Eget arbete, 5 sp

https://www.youtube.com/watch?v=Kd6xfZ7SgwQ&t=2s

Här kan ni se en kort intervju med tankar och reflektioner kring kursen! Medverkande är biträdande rektor och lärare Roland Träskelin.

Utbildare:

Torbjörn Sandén, PeD, Direktör vid Centret för livslångt lärande, Siv Saarukka, FD

Tidpunkt:

14.1.2021-december 2021

Ort

Vasa
Motsvarande fortbildningshelhet arrangeras i Hangö sommarunis regi med start i augusti 2021. För mera information se Hangö sommarunis webbsida

Omfattning:

25 sp

Avgift:

350 euro. Fortbildningen subventioneras av Utbildningsstyrelsen.

Anmälan:

Kursen är fullsatt!

 

Uppdaterad 2.9.2021