Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap, 25 sp, 2023-2024

Utbildningsledarskap, 25 sp, 2023-2024

  • Tycker du att skolledning verkar intressant och utma­nande?
  • Har du tänkt tanken att någon dag söka ett rektorsjobb?

 

Utbildningsledarskap, 25 sp syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda läroanstaltens verksamhet mot de mål som uttrycks i natio­nella lagar och styrdokument.

Målgrupp:

Utbildningsprogrammet vänder sig till lärare som önskar få behörighet som rektor enligt förordningen för behörighetsvillkor för undervisningspersonal 986/98, 865/05.

Innehåll:

Programmet innehåller sammanlagt 12 fortbildningsdagar som genomförs under 1 år. Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

Utbildningen inkluderar följande moduler:
Ledarskap, 10 sp
Förvaltning, 10 sp
Eget arbete, 5 sp

 

Utbildare:

Torbjörn Sandén PeD Torbjörn Sandén har mångårig erfarenhet av fortbildning av såväl blivande som verksamma rektorer, ett brett forskningsnätverk och har även medverkat i forskningsprojekt kring ledarskap och lärande.
Siv Saarukka FD Siv Saarukka har doktorerat på temat rektorers ledarskap och har mångårig erfarenhet av att undervisa i pedagogiskt ledarskap.

 

 

Tidpunkt:

Fortbildningen startar  i augusti 2023 och pågår till maj 2024. Höstens distanstillfällen arrangeras följande datum (samtliga kl. 14.00-19.00):

31.08.2023
18.09.2023
05.10.2023
25.10.2023
16.11.2023
12.12.2023

Ort

Fortbildningen genomförs i form av distansstudier (Zoom).

Omfattning:

25 sp

Avgift:

Deltagaravgiften är 400 euro.  Fortbildningen subventioneras av Utbildningsstyrelsen. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan:

Anmälan görs via Hangö sommarunis webbsida

 

 

Uppdaterad 5.6.2023