Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap, 25 sp, Åland

Utbildningen motsvarar behörighetskraven för rektorstjänst (F986/1998) och rektorsbehörighet och behörighet för daghemsföreståndare på Åland (LF99/2020).

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till socionom YH, lärare inom barnomsorg eller grundskola, föreståndare för daghem eller grundskola och rektorer som önskar få behörighet som rektor eller föreståndare enligt de nya behörighetskrav som trädde i kraft på Åland 1.1.2021.

Innehåll:

Utbildningen pågår under två terminer och består av såväl närstudietillfällen som distansföreläsningar via Zoom.  Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

I utbildningen ingår följande helheter:

    • Ledarskap 10 sp,
    • Utbildningsförvaltning 10 sp,
    • Prakticum 5 sp

Utbildare:

Torbjörn Sandén, PeD, Direktör vid Centret för livslångt lärande, Siv Saarukka, FD

Tidpunkt:

Utbildningsstarten sker på distans 10-11.6.2021 (Zoom). Följande närstudietillfälle är 9-10.8.2021. Utbildningen avslutas i mars 2022.

Ort

Närstudierna arrangeras vid Högskolan på Åland, Mariehamn

Omfattning:

25 sp

Avgift:

100 euro

Anmälan:

Anmälan senast 16.4.2021.Bland alla som anmält sitt intresse antas 25 personer till utbildningen baserat på urvalsförfarande,12 deltagare från grundskola och 13 deltagare från dagvården. Meddelande om antagning sänds snarast möjligt efter anmälningstidens utgång.

Kontaktpersoner:

Högskolan på Åland: Bo Nygård, enhetschef, e-post: bo.nygard@ha.ax

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi: Torbjörn Sandén, direktör, e-post: torbjorn.sanden@abo.fi

Uppdaterad 2.9.2021