Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap, 25 sp 2022

  • Tycker du att skolledning verkar intressant och utma­nande?
  • Har du tänkt tanken att någon dag söka ett rektorsjobb?

Utbildningsledarskap, 25 sp syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda läroanstaltens verksamhet mot de mål som uttrycks i natio­nella lagar och styrdokument.

Målgrupp:

Utbildningsprogrammet vänder sig till alla som önskar få behörighet som rektor enligt förordningen för behörighetsvillkor för undervisningspersonal 986/98, 865/05.

Innehåll:

Programmet innehåller sammanlagt 12 studiedagar som genomförs under 1 år. Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

OBS! På grund av det nuvarande pandemiläget arrangeras utbildningen som distansstudier till annat meddelas! Till utbildningen antas 20 deltagare.

Utbildningen inkluderar följande moduler:
Ledarskap, 10 sp
Förvaltning, 10 sp
Eget arbete, 5 sp

https://www.youtube.com/watch?v=Kd6xfZ7SgwQ&t=2s

Här kan ni se en kort intervju med tankar och reflektioner kring kursen! Medverkande är biträdande rektor och lärare Roland Träskelin.

Utbildare:

Torbjörn Sandén, PeD, Direktör vid Centret för livslångt lärande, Siv Saarukka, FD

Tidpunkt:

19 januari 2022- december 2022. Tiderna för vårens modul är följande:
19.01.2022 kl. 14-19.00
03.02.2022 kl. 14-19.00
16.02.2022 kl. 14-16.30
17.02.2022 kl. 14-16.30
09.03.2022 kl. 14-19.00
05.04.2022 kl. 14-19.00
27.04.2022 kl. 14-19.00
12.05.2022 kl. 14-19.00
07.06.2022 kl. 14-19.00

Ort

Vasa. Motsvarande fortbildningshelhet arrangeras i Hangö sommarunis regi med start i augusti 2022. För mera information se Hangö sommarunis webbsida

Omfattning:

25 sp

Anmälan:

Anmälan senast 10.1.2022.

Avgift:

350 euro. Fortbildningen subventioneras av Utbildningsstyrelsen. Eventuella kostnader för kost, resor och logi bekostas av deltagarna själva.

 

 

Uppdaterad 23.11.2021