Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap, 25 sp 22-23

  • Tycker du att skolledning verkar intressant och utma­nande?
  • Har du tänkt tanken att någon dag söka ett rektorsjobb?

Utbildningsledarskap, 25 sp syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda läroanstaltens verksamhet mot de mål som uttrycks i natio­nella lagar och styrdokument.

Målgrupp:

Utbildningsprogrammet vänder sig till alla som önskar få behörighet som rektor enligt förordningen för behörighetsvillkor för undervisningspersonal 986/98, 865/05.

Innehåll:

Programmet innehåller sammanlagt 12 studiedagar som genomförs under 1 år. Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

Utbildningen inkluderar följande moduler:
Ledarskap, 10 sp
Förvaltning, 10 sp
Eget arbete, 5 sp

 

Utbildare:

Torbjörn Sandén PeD Torbjörn Sandén har mångårig erfarenhet av fortbildning av såväl blivande som verksamma rektorer, ett brett forskningsnätverk och har även medverkat i forskningsprojekt kring ledarskap och lärande.
Siv Saarukka FD Siv Saarukka har doktorerat på temat rektorers ledarskap och har mångårig erfarenhet av att undervisa i pedagogiskt ledarskap.

 

 

Tidpunkt:

Distansföreläsningarna arrangeras via Zoom kl. 14-19 om inte andra tider anges:

Hösten 2022: 23.08, 24.08, 15.09, 12.10, 10.11 och 14.12
Våren 2023: 11.01, 16.02, 14.03, 04.04, 26.04 och 16.05

Ort

Distansutbildning

Omfattning:

25 sp

Anmälan:

Anmälan görs på Hangö sommarunis webbsida

Avgift:

Deltagaravgiften är 400 euro. TIll detta kommer Hangö sommarunis registreringsavgift om 20 euro. Fortbildningen subventioneras av Utbildningsstyrelsen. Eventuella kostnader för kost, resor och logi bekostas av deltagarna själva.

 

 

Uppdaterad 1.6.2022