Skriv här det du söker efter!

Torbjörn Sandén går i pension efter tio år som CLL-direktör

Så gott som hela Torbjörn Sandéns yrkesliv har handlat om ledarskap. Han säger att en god ledare måste känna sig själv, våga medge sina svagheter och vara realist med de möjligheter som ledarskapet faktiskt medför.

BILDER: Stefan Westergård

”Än en gång står världen öppen”, säger Torbjörn Sandén och konstaterar att Centret för livslångt lärande han lämnar mår bra.

Ledarskap har på olika sätt varit närvarande under Torbjörn Sandéns hela karriär.  

Redan i pro gradu-skedet vid Pedagogiska fakulteten insåg han att han tycker om forskning men valde lärarbanan – 16 av sina 20 år i skolvärlden var han rektor. I början av 2000-talet vaknade intresset för forskning igen och Sandén doktorerade kring temat skolledarskap. I samma veva fick han erbjudandet att leda rektorsutbildningen vid dåvarande Fortbildningscentralen och blev snart direktör för Fortbildningscentralen i Vasa – forskningen fick igen vika åt sidan. När Centret för livslångt lärande (CLL) grundades 2009 blev Sandén vicedirektör och i maj 2011 tillträdde han som direktör och har lett CLL sedan dess.  

Nu är det dags för nya vägval, Sandén jobbar ännu i maj och går sedan i pension.  

 

En god ledare känner sig själv  

Med din långa erfarenhet: Hurudan är en god ledare? 

– Det är en jättestor fråga. Ledarskap är ingen rationell process, utan det handlar väldigt mycket om dynamik. Särskilt inom offentlig verksamhet som är väldigt dynamisk och där det är tätt med relationer som ska förhandlas, avhandlas och omvandlas… Mycket handlar om kommunikation och det gäller att ha en viss kreativitet och ett öga för möjligheter. Det jag upplevt som framgångsfaktorer för mig är en diplomatisk läggning. Många intressen ska tillgodoses och det gäller att försöka landa i det bästa resultatet. För mig har det gällt att hitta ett arbetssätt och ett tonläge som gör att ingen känner sig påtrampad. 

Vem än efterträdaren på direktörsposten blir, ger Sandén – kanske något överraskande – rådet att inte ha en övertro på ledarskapet. 

– I all denna ledarskapsromantik finns det ofta en övertro på vad ledarskapet kan åstadkomma. Man ska vara realist med de möjligheterna. Det kanske allra viktigaste är att ha tillit till medarbetarna. CLL är en tydlig kunskapsorganisation. Det finns ett väldigt stort kunnande vid alla enheter och det är personalen som skapar resultatet, helt och hållet. Som ledare ska man skapa förutsättningar, både ekonomiska och strukturella, som förbättrar möjligheterna för personalen att utföra sitt arbete.  

Sandén tillägger att en god ledare också ska vara autentisk och integrerad i sig själv – inse sina möjligheter men också sina brister. Inte heller ledaren är en övermänniska, utan har brister precis som alla andra. 

– Det tog alldeles för länge för mig att komma fram till det här. Det har vuxit fram, att kunna vara öppen och ärlig mot sig själv och inse att det ibland finns situationer när man blir räddhågsen och inte vet hur man ska göra. Då är det lätt hänt att man glömmer andras behov, känslor och ryggsäckar. Jag har funderat mycket på ledarskap genom åren och ofta har jag upplevt att det i slutändan är svagheterna som varit mina styrkor. 

Den kommande direktören ska också vara beredd att jobba hårt och vara uthållig, inte fastna i detaljer, utan kunna bedöma stora helheter och hålla koll på vad som händer på olika nivåer: inom Åbo Akademi, i Finland och internationellt.  

– Det gäller att ha en sorts öppenhet i blicken. Att tolka vad vår huvudman vill och sedan föra ner det i organisationen. 

 

CLL mår bra 

Sandén har levt med Centret för livslångt lärande ända sedan det grundades i augusti 2009. Det var Fortbildningscentralerna i Åbo och Vasa, samt fortbildningsverksamheten vid Yrkeshögskolan Novia som bildade CLL. Också Hangö sommaruniversitet ingår med ett särskilt avtal. Tanken var att undvika onödiga överlappningar i fortbildningsverksamheten i Svenskfinland och att skapa synergier.  

– Det gick trögt i början, det fanns ovana och misstänksamhet men småningom kom vi i gång och verksamheten växte och gick bra. Sedan drabbades Novia av nedskärningar och stora förändringar och deras CLL-verksamhet gick på sparlåga. I deras förändrade organisation verkar det inte just nu passa in att ha en skild enhet för fortbildning, det är så organisationscykler fungerar, organisationer förändras. Vi upprätthåller samarbetet och fortsätter diskutera om vilka former det ska anta.  

Överlag ser Sandén ljust på CLL:s framtid.  

– CLL just nu mår väldigt, väldigt gott. Vi gör goda resultat, vi har en dedikerad, kunnig och mångsidig personal, bra struktur på vår verksamhet, väldigt många processer i gott skick och fler fogas till listan när vi hittar fram till bättre lösningar. Vi har helt enkelt en organisation som kan producera goda resultat. Vi har en kompetens inom livslångt lärande som Åbo Akademi kommer att ha stor nytta av. 

CLL:s verksamhet är till stora delar beroende av extern finansiering, vilket enligt Sandén kan vara nyckfullt och osäkert. 

– Nationellt finns det inte orosmoln, annat än den finländska ekonomin. Läser man till exempel Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, så finns det mycket i visionen 2040 som talar för CLL:s verksamhet. 

 

Livslångt lärande är alltid aktuellt 

När CLL tillkom var begreppet livslångt lärande väldigt aktuellt, just nu, tio år senare, är det igen högaktuellt. 

–Det har skett ett uppvaknande nationellt, mer än tidigare inser man att kompetens är en kärnfråga för att Finland ska klara sig i konkurrensen på den globala marknaden. Finland är ett utbildningsland och vi måste ha de bästa förutsättningarna för att kontinuerligt förkovra oss. Dessutom har hela den stora digitaliseringen svept över oss och medfört förändringar i arbetslivet och skapat ett behov för kompetensutveckling. 

Hänger vi med i att möta kompetenskraven? 

– Jag tror kanske inte att vi helt hänger med, men vi kommer nog att ta ifatt. Universitetet har ju en tradition att undervisa examensstuderande, oskrivna blad. Ska Åbo Akademi ge sig ut och möta arbetslivet, så möter vi en annan erfarenhet och ett annat kunnande, en helt annan målgrupp. Om vi vill ställa om våra universitetskurser för att också passa för aktiva i arbetslivet, kommer det att kräva en hel del. Hur ska vi bli attraktiva på den marknaden? Och hur ska vi lösa det praktiska, ska kurserna kosta till exempel? Det finns en hel del frågor att lösa, men det finns goda förutsättningar och inte minst vid CLL där vi har lång erfarenhet att jobba med externa grupper.  

Sandén menar att han i sitt samarbete med andra fortbildningscentraler i Finland har märkt att universiteten går framåt i väldigt olika takt i dessa frågor.  

– Samma gäller ute i Europa, det finns de som ligger riktigt i framkanten, de som går i samma takt som vi, men också de som ligger långt efter. Men jag tror åtminstone att alla länder har fått upp ögonen för betydelsen av kontinuerligt lärande, det stridsropet har nog nått ut.  

Torbjörn Sandén.

Dags för nya vägval

När den här intervjun görs har Torbjörn Sandén ännu tre månader aktiv arbetstid kvar som direktör vid CLL. Det är full fart, sprängfylld kalender och inga tecken på att trappa ner syns.  

Har du hunnit inse att det snart är aktuellt med avsked? 

– Har man en gång tänkt tanken att det börjar vara dags att fasa ut så processar man det, om inte annat så i sitt undermedvetna. Det är klart att det kommer att vara en stor omställning men jag är bekväm med beslutet.  

I retrospektiv kan Sandén peka ut vad han kallar ”waypoints” eller vägskäl, som haft betydelse för att hans karriär blev som den blev.  

– Jag tror ju att man gör aktiva val, man hamnar inte, men vissa vägval öppnar sedan dörrar till andra. Jag valde lärarspåret i stället för postgraduala studier, efter det öppnades möjligheten att bli rektor och då gjorde jag ett val att komma in på ledarskap, just innan jag fyllde 50 gjorde jag ett mycket medvetet val att gå in i forskarutbildningen och doktorera. Jag upplever att doktorsexamen har öppnat nya dörrar för mig, även om jag inte utnyttjat den inom det akademiska. Det är kanske en bit jag kan sakna, att jag inte gjorde det men jag kom i stället in på ledarskap och fortbildning.  

Vet du redan vad du ska bli när du blir stor eller fortsätter det kontinuerliga lärandet? 

– Det tror jag man alltid kommer att fundera på, vad vill jag egentligen? Det är ju den stora frågan! Jag känner mig priviligierad, jag har fått så otroligt mycket och jobbet har gett mig fina möjligheter. Någonting ska jag nog hålla kvar, vi har en del projekt som kommer att bli på hälft, som jag ska vara med och stöda om det behövs. Jobbmöjligheter finns så mycket jag vill och orkar, det har redan kommit förfrågningar. Men jag ska nog tänka mycket på mig själv och se till att kunna vara ledig. Det har varit intensiva år, så nu gäller ett litet lättare liv, att stiga av det stora ansvaret som det ändå innebär att leda en organisation med nästan hundra personer.  

Kanske det är nu du ska forska? 

Ja, vem vet vad som kommer emot, vi samlar faktiskt lite empiri just nu, vad det kan leda till vet jag inte. Jag tycker ju jättemycket om att jobba praktiskt, bygga och renovera och i höstas köpte jag en båt, den vill jag hinna vara ute med. Sedan finns det sådant som fallit bort under åren – jag spelade mycket gitarr tidigare men de senaste tio åren har det fallit bort, kanske återupptar jag det. Framför allt ska jag ställa frågan: Vad vill jag själv? Tänk, att man får tänka det! Än en gång står världen öppen. 

 

CLL söker en direktör för tillsvidareanställning, med placering i Åbo eller Vasa. Direktören förväntas leda och utveckla verksamheten vid CLL och som medlem i Rektors ledningsråd aktivt delta i utvecklingen av hela Åbo Akademi. Ansökningstiden utgår 8.3.2022, kl. 15.00 (finsk tid). Mera information i platsannonsen.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2022

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida