Skriv här det du söker efter!

Stort intresse för fortbildningshelhet kring digitalt ledarskap inom social- och hälsovård

Stort intresse för fortbildningshelhet kring digitalt ledarskap inom social- och hälsovård

Under våren 2023 inleddes kurserna i fortbildningsprojektet Professional Digital Leadership. Platserna till fortbildningshelheten väckte ett stort intresse och blev snabbt fullbokade. Det var 35 studerande som antogs till fortbildningsprojektet Professional Digital Leadership och den första kursen ”Digitalt ledarskap – att leda välfärdsverksamheter digitalt och på distans”, startade den 14 mars. 

Kursen var uppbyggd kring fem olika teman, som bland annat handlade om digitalt ledarskap, digital styrning och ledarskap, ledarskap på distans och spelregler i det hybrida arbetslivet. Utbildarna i kursen var Linda Nyholm, äldre universitetslektor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi, Emma Nordbäck, forskardoktor vid Hanken och Camilla Mattjus, lektor i vård vid Yrkeshögskolan Novia.  

Den ansvariga utbildaren Linda Nyholm startade den första kursen med en föreläsning kring att leda välfärdsverksamheter. Deltagarna började med att sätta sig in i hur ledarskap i en digital värld kan se ut, och vad det innebär med att leda välfärdsverksamheter på distans. 

– Deltagarna uttrycker att de behöver aktuell kunskap inom detta område, det är tydligt att digitaliseringen numera också är ledarnas angelägenhet. Digitaliseringen fungerar som en ny verktygslåda, och ledarna vill lära sig att använda verktygen på rätt sätt, säger Linda.  

Läraren Linda Nyholm som höll kursens inledande föreläsning 14.3.
Läraren Linda Nyholm höll kursens inledande föreläsning 14.3. Foto: Roland Träskelin.

Allt kursinnehåll har anpassats så att deltagarna flexibelt kunnat ta del av materialet när det passat deras schema vid sidan om arbetet. Under kursens gång har deltagarna fått ta del av många olika föreläsningar, bl.a. av sjukskötaren Malin Hofflander, som år 2020 gav ut boken “Grundbok i eHälsa”. Hon föreläste kring hur det är att leda verksamhetsförändring inom vård och omsorg. Joacim Sandbacka, regionchef för Folkhälsan Välfärd i Österbotten, deltog i en intervju med utbildaren Emma Nordbäck kring temat ledarskap på distans.  

Intervju mellan Emma Nordbäck och Joacim Sandbacka.
Intervju mellan Emma Nordbäck och Joacim Sandbacka.

Under intervjun diskuterades det att det finns mycket som ledare kan göra för att minimera känslan av upplevd distans och skapa starka relationer som bär – både på distans och på plats. På detta sätt framhäver utbildaren Emma Nordbäck att det har känts roligt att kunna sprida vidare lärdomar från både henne egen och andras forskning till praktiken.  

– Det är verkligen en härlig grupp deltagare, som kommer från olika roller och områden inom social- och hälsovårdssektorn, med en iver att lära sig mer om ämnet. Det är fantastiskt att se att så många investerar i sitt eget livslånga lärande! Digital och ledarskapskompetens behövs i framtiden, säger Emma. 


Ytterligare tre kurser är inplanerade under åren 2023–2024. Den kommande kursen ”Att leda digital transformation av välfärdsverksamheter” ordnas hösten 2023 med innehåll kring bl.a. framtidens social- och hälsovård och förändring, förnyelse och innovationsmottaglighet.  

 

ProjektetProfessional Digital Leadership(ProDigiLead) är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Hanken Svenska Handelshögskolan och Yrkeshögskolan Novia. Projektet startade 1.8.2022 och pågår fram till 31.12.2024 med finansiering av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF).