Skriv här det du söker efter!

Språktipset – Tio punkter för tillgängligare texter

Språktipset – Tio punkter för tillgängligare texter

BILDER: Bigstock

För att fungera i samhället behöver vi alla kunna läsa och skriva. Har du tänkt på att du kan underlätta allas delaktighet genom att utforma dina texter på ett tillgängligt sätt? Att skriva tillgängligt innebär inte att förenkla innehållet, utan att skriva genomskinligt, fokuserat och utan att krångla till den röda tråden.

Malin Johansson, universitetslärare i tyska vid Språkcentret, har ett stort intresse av specialpedagogik I det här Språktipset delar hon med sig av några råd som kan göra din text mer tillgänglig oberoende av språk och målgrupp.

  1. Satsa på en tydlig och neutral layout. Markera klart vad som är rubrik, brödtext, bildtext osv. Använd gärna de inbyggda funktionerna i ditt ordbehandlingsprogram, eftersom de ger texten en enhetlig stil utan extra krusiduller. Dessutom kan skärmläsare då koda din text rätt så att de som använder tal-till-text-hjälpmedel får tillgång till den.
  2. Gör texten tillräckligt luftig. Använd jämn vänstermarginal, men låt den högra leva. En justerad högermarginal gör mellanrummet mellan ord olika stort och detta kan påverka läsbarheten speciellt för de läsare som måste anstränga sig lite extra.
  3. Använd språket för att betona och tydliggöra delar av texten. Använd inte fet stil, kursiveringar eller färg som betydelsebärare eftersom skärmläsare inte kan hantera dessa markörer. Läsare med koncentrationsproblem tappar lätt fokus om det händer mycket extra i en text. Dessutom är färgkoder besvärliga för läsare som har problem med färgseende.
  4. Använd bekanta typsnitt. Innehållet i texten ska vara det intressanta, inte utseendet på bokstäverna. Om du skriver för webben, använd typsnitt utan seriffer (de små strecken som avslutar bokstäver i t.ex. Times New Roman). Vanliga typsnitt utan seriffer är t.ex. Calibri och Arial.
  5. Punktuppställningar och numrerade listor gör det lättare för läsaren att bilda sig en uppfattning om helheten, och bidrar till bättre fokus. Speciellt personer med läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationsproblematik har nytta av detta.
  6. Använd illustrationer på ett genomtänkt sätt. Om de fyller en funktion är de bra att använda, men undvik ovidkommande dekorationer som leder in läsarens fokus på sidospår.
  7. Tänk på ordval. Om din text riktar sig till en bred, allmän målgrupp kan det vara klokt att hålla sig till ett ganska okonstlat ordförråd. Om du skriver för en snävare krets, tänk fortfarande på att alla säkert ska förstå de begrepp som du använder. Förklara begrepp och förkortningar första gången du använder dem.
  8. Använd gärna du-formuleringar när du tilltalar läsaren.
  9. Skriv det viktigaste först, om det är möjligt. Om texten är lång, skriv gärna en inledning som berättar vad texten kommer att handla om och hur den är uppbyggd.
  10. Om du skriver för webben, markera tydligt vad som är länkar och vart länkarna för läsaren. T.ex. ”Du får mer information om tidtabellen, genom att klicka på [länken till vår kalender]”

Om du vill lära dig mer och läser finska, rekommenderar Malin varmt webbplatsen Somat (Saavutettavat oppimateriaalit kaikille oppijoille). Innehållet kan användas till mycket annat än undervisningsmaterial.

Språkcentret vid Åbo Akademi är en del av Centret för livslångt lärande.