Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

BILDER: Tom Björkfors

Språkcentret vid Åbo Akademi får synlighet i Vetenskapsrådets blogg

Jane Wingren, universitetslärare i svenska vid Språkcentret vid Åbo Akademi ska under våren 2021 blogga för Curie. Curie är en nättidning som upprätthålls av Vetenskapsrådet i Sverige.

I sitt första inlägg skriver Wingren om hur det är att vara lärare på distans – det har inneburit både för- och nackdelar. I inlägget konstaterar Wingren att hon vis av erfarenheten nu kunde ge ut storsäljande självhjälpsböcker med teman som:

  • Hur man får studenter att ha på sin kamera och tio sätt att kontinuerligt kontrollera att de som inte har det fortsättningsvis är på plats.
  • Hur man låtsas som att ingenting har hänt när en av dina studenters helnakna pojkvän syns i bild och tio andra vanliga situationer under coronatider och hur du hanterar dem.
  • När man irriterat ropar till sitt barn (och av misstag till över 30 studenter) ”Nej, har jag sagt! Det är INTE godisdag i dag!” och tio andra pinsamma situationer under coronatider och hur du hanterar dem.
  • När du håller en mycket viktig presentation för dina kollegor via Zoom och ditt barn högljutt ropar ”Jag är fäääärdig. Kom och torka!” och tio andra pinsamma situationer under coronatider och hur du hanterar dem.

Blogginlägget på Curies webbplats.

Framöver ska Wingren också blogga om projektet Bron, inom vilket hon tar fram en kurs för gymnasier om hur man skriver vetenskapliga texter, hur man läser dem och hur man deltar i den akademiska diskursen. Projektets syfte är att göra övergången från gymnasiet till högskolevärlden smidigare.

– Jag hoppas att bloggandet kommer till nytta i mitt projekt, dels är det bra att jag formulerar mitt arbete och mina tankar på ett populärvetenskapligt sätt, dels hoppas jag att synligheten ger nya kontakter och når ut till personer som jobbar med liknande frågor.

Wingren säger att hon redan i och med att hon nu bekantat sig närmare med andra bloggar i Curie fått goda tips.

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning inom alla vetenskapsområden. Nättidningen Curie bevakar aktuella forskningsfrågor och erbjuder möjligheten att debattera forskningens villkor. Curie har också som mål att förklara och fördjupa och sätta in forskning i sitt sammanhang. Curie speglar även forskarvärlden med hjälp av krönikörer och bloggare.

Nättidningen Curies webbplats.

Språkcentret vid Åbo Akademi är en del av Centret för livslångt lärande.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida