Skriv här det du söker efter!

Språkcentret satsar på extra skrivstöd i avhandlingsprocessen

Språkcentret satsar på extra skrivstöd i avhandlingsprocessen

BILDER: Clarissa Watson/Unsplash

Den nya kursen Språket i avhandlingsprocessen ska hjälpa den som fastnat med avhandlingen på traven.

Magisteravhandlingen är för många den sista ansträngningen före examen. Och för många är det faktiskt en stor ansträngning att få den klar. Orsakerna till att avhandlingsprocessen är motig kan vara många men om det handlar om språk- och textångest har man i höst möjlighet att få extra hjälp. Språkcentret vid Åbo Akademi satsar genom ett pilotprojekt på att erbjuda extra stöd till dem som upplever att språket utgör ett hinder för att komma vidare i avhandlingsprocessen.

– Behovet finns, det är helt klart. Därför beslöt vi vid Språkcentret att göra slag i saken, anhålla om medel för ett projekt om extra språkstöd i avhandlingsprocessen och nu har projektet utmynnat i två parallellkurser, en på engelska och en på svenska.

Det säger Kati Palmberg som är universitetslärare i svenska och akademiskt skrivande. Tillsammans med Malin Johansson ansvarar hon för kurserna tillsammans med tre andra lärare. Johansson är universitetslärare i tyska med fördjupade studier även i engelska och med lång erfarenhet av specialpedagogik.

Kurserna ”Språket i avhandlingsprocessen” och ”Developing Thesis Writing Skills”, båda på fem studiepoäng, genomförs på prov under hösten 2021.
Kursen riktar sig i första hand till dem som skriver magisteravhandling och som hållit på ganska länge, de som upplever att de skulle ha nytta av kamratstöd, de som kanske har drabbats av någon slags skrivkramp. I vissa fall kan också studerande som skriver kandidatavhandling delta i kursen.

– Sitter man där med sin text och känner att de språkliga förutsättningarna att skriva sin avhandling inte finns, så ska man komma på kurs, att få sin examen ska inte fastna på att man har svårt att formulera texten, säger Palmberg.

– Förutom att vi vid ÅA har flera engelska magisterprogram, skriver framför allt en stor del av naturvetarna och ekonomerna magisteravhandling på engelska. Det kan vara utmanande att skriva även om man har hyggliga allmänkunskaper i engelska, eftersom språket i avhandlingen ska vara på en akademisk nivå. Då kanske man behöver extra stöd vad gäller till exempel stil och ordförråd, säger Johansson.

Kursen har sex innehållsteman, bland annat handlar det om stilfrågor, språkriktighet och akademiskt läsande. Kursen innefattar väldigt lite föreläsning och är istället uppbyggd som en slags skrivverkstad.

– Under kursen jobbar man vidare på sin avhandling. Tanken är att man också ska kunna sitta och skriva när vi träffas och på det sättet få en puff att komma vidare. Lärarna och de andra deltagarna kan fungera som bollplank, säger Palmberg.

– Målet är att skapa en fungerande gruppdynamik där det känns okej att dela med sig av sina erfarenheter och berätta om vad som är motigt i skrivandet. Vi hoppas också att kursen kan erbjuda möjligheten för deltagarna att så att säga hitta varandra och kunna ta stöd av varandra också utanför de träffar som ingår i kursen, säger Johansson.

Vid Språkcentret poängterar man att kursen inte ersätter andra av Språkcentrets kurser i till exempel akademisk framställning och vetenskapligt skrivande och inte heller ämnenas handledning i avhandlingsprocessen.

– Den här kursen är ett komplement för den som fastnat och är i behov av extra språkligt stöd. Vi hoppas på det här sättet kunna stöda genomströmningen och också avlasta handledarna genom input vad gäller språket. Vi kommer inte att ha synpunkter på till exempel källhänvisningar, referenser eller syftningsformuleringar till tidigare forskning. Vi fokuserar på språket, handledaren på innehållet.

Palmberg påminner om att Språkcentrets skrivhandledning och drop in-textverkstad fortsättningsvis erbjuds som tidigare, trots detta nya komplement.

Kurserna inleds i oktober. Konceptet och kursmaterialet har tagits fram av Alexander Rancken och Charlotte Stormbom, båda timlärare vid Språkcentret. Lärare på den svenska versionen av kursen är Kati Palmberg, Maria Nyman och Jane Wingren, på den engelska är det Malin Johansson och Christel Björkstrand.

Detaljer om anmälningar finns i Språkcentrets nyhetsbrev.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 3/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida