Skriv här det du söker efter!

Unik chans för två finländska gymnasiestuderande – ansök till sommarforskarskolan RAYS

Unik chans för två finländska gymnasiestuderande – ansök till sommarforskarskolan RAYS

Research Academy for Young Scientists, förkortat Rays, är en sommarforskarskola för unga som i framtiden vill bli ledare för forskning inom naturvetenskap och teknik. Sommaren 2023 kommer ett tjugotal elever att samlas i Strängnäs utanför Stockholm och uppleva fyra av de mest stimulerande veckorna i sina liv. Två av dessa elever kommer att vara från Finland. Vi letar efter andraårselever på gymnasiet som har ett brinnande intresse för matematik, naturvetenskap eller teknik.

Ansökan är öppen 1 februari – 31 mars. Ansökan är krävande, så det lönar sig att förbereda sig i tid.

Läs mer på RAYS hemsida och i följande flyers (som man gärna får dela på skolan eller direkt med någon i målgruppen):

RAYS Finland poster för studerande
RAYS Finland poster för studerande (kortare text)
RAYS Finland poster för lärare

Här kan man läsa om Clarissa Forsströms erfarenheter av RAYS år 2019

Logo med texten Rays for excellence och en röd asterisk.

Skolresurs  och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) samarbetar med RAYS för att möjliggöra platser för finlandssvenska gymnasiestuderande.