Skriv här det du söker efter!
Janne Kontala sitter i yogaställning med en bok i handen och böcker framför sig på en yogamatta.

Som havregrynsgröt och mjölk – studera yoga på akademisk nivå

Janne Kontala sitter i yogaställning med en bok i handen och böcker framför sig på en yogamatta.

Som havregrynsgröt och mjölk – studera yoga på akademisk nivå

BILDER: Janne Kontala

En uppsjö av fysiska yogaklasser och -kurser finns att ta del av, men akademiska studier i yoga är inte lika vanliga. Detta råder Öppna universitetet bot på med start hösten 2024.

Yoga i västvärlden är kanske ännu inte riktigt lika allmänt som havregrynsgröt och mjölk, men yoga som fenomen är betydligt mer vardagligt idag jämfört med för bara 30 år sedan. Det konstaterar Janne Kontala, doktor i religionsvetenskap och aktuell som lärare inom en ny helhet på 25 studiepoäng med temat yoga vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi.

– Det finns ca 300 miljoner utövare av yoga i världen idag, och en allt större andel västerlänningar har provat på yoga i någon form, säger Kontala.

Kontala började själv utöva yoga så tidigt som på 1990-talet, och utbildade sig till yogalärare samtidigt som han avlade akademiska studier i religionsvetenskap och småningom även doktorerade. För tillfället forskar han inom ett projekt i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, med syfte att genom empirisk kunskap få större insyn i olika yogautövares relation till yogan på olika plan. Att stå med ett ben i den akademiska världen och det andra i yogavärlden ser han som en stor fördel. Han har undervisat kurser i religionsvetenskap i flera omgångar, bland annat Hinduism och buddhism, och tycker sig se att många yogautövare också har akademisk bakgrund, vilket även studier i Finland och andra länder styrker.

Pizzaeffekten inom yoga

Janne Kontala
Janne Kontala

Det finns en mängd olika skolor inom yoga idag. Många tänker sig att dagens yoga skiljer sig markant från den förmoderna yogan, men även om pizzaeffekten ger sig till känna säger Kontala att filosofin bakom utövandet av yoga ganska långt är den samma idag. Detta är också något som problematiseras i kurserna, och den som inte känner till pizzaeffekten får en introduktion till fenomen inom yoga som kan härledas till den. I de olika kurserna får deltagarna också bland annat lära sig om yogans historiska utveckling, diskutera centrala begrepp och förstå klassiska texter om yoga. Yoga som socialt fenomen, relationen till religion samt yogas filosofi är likaså grundpelare i kurshelheten. Även om man inte behöver vara aktiv utövare av yoga själv för att delta i kurserna säger Kontala att att det kan vara intressant för den som praktiserar yoga att ha en medvetenhet kring hur yogan har sett ut genom tiderna och till vilken mån dagens yoga är något helt nytt, eller kopplad till den förmoderna traditionen. Kurshelheten har med sina 25 studiepoäng möjlighet att gå på djupet på många områden inom yoga, men ett område behandlas inte.

– Eftersom det är ett humanistiskt orienterat program berör vi inte yogas koppling till medicinsk forskning, poängterar Kontala.

Akademiska studier i yoga

Den studiehelhet som inleds vid Öppna universitetet är unik på så sätt att den dessutom är betydligt förmånligare än akademiska yogaprogram i andra länder. Helheten inleds hösten 2024 med kursen Modern Yoga, och återföljs av fyra kurser: Yoga’s Roots in South-Asian Religiosity, Philosophy of Yoga, Tantra and Hatha-Yoga och Specialization in Yoga. Det är möjligt att ta del av en eller flera kurser, eller att avlägga hela paketet med fem kurser. Kurserna riktar sig till vuxenstuderande, men också studerande vid Åbo Akademi kan delta om plats finns. Kurserna ingår även i CHARM-EU-nätverkets kursutbud, vilket innebär att de erbjuds till studerande vid universitet som ingår i CHARM-EU-nätverket.

Kontakta utbildningsplanerare Maria Holmberg för mer information om kurserna, se kontaktuppgifter i spalten till höger.