Skriv här det du söker efter!

För barn och ungdomar

För barn och ungdomar

SciCruise

SciCruise är en vetenskaps- och teknologifestival som ordnas som en kryssning mellan Åbo och Stockholm. SciCruise erbjuder en mångsidig uppsättning av vetenskapliga workshoppar med anknytning till teknik och miljö. Dessutom kan man delta i tävlingar, utställningar och föreläsningar. Målgruppen för kryssningen är både finska och svenska barnfamiljer, skolelever, gymnasiestuderande och lärare.

Mer information hittas på sidan för SciCruise.


Vetenskapskalas

Obs! Pga. Covid-19 är vetenskapskalasen tyvärr för tillfället lagda på is.

Hör du till dem som behöver ordna barnkalas och försöker hitta på ett roligt innehåll? Helst av allt kanske du ordnar kalaset utanför det egna hemmet? Då är vetenskapskalas en fin möjlighet!

Under vetenskapskalaset får barnen klä sig i labbrockar, prova på att vara kemister och testa en massa rolig och intressant naturvetenskap. I rummet invid LUMA-laboratoriet kan föräldrarna duka upp kalasmaten.

Max. antal deltagare är 16 barn, experimenten lämpar sig för över 7-åringar. Födelsedagskalasen kan ordnas både på vardagar och veckoslut. Födelsedagskalaset tar 1,5 timmar varav experimenten en timme. Resten av tiden används för att fira födelsedagsbarnet vid kalasbordet.

Mera information på Åbo universitets sidor.

Klicka här för att kolla i kalendern att tiden inte redan är bokad.

Födelsedagskalasen är en del av LUMA-verksamheten som vid Åbo Akademi koordineras via Skolresurs, Centret för livslångt lärande.


Barnens Akademi

Skolresurs administrerade vetenskapsaktiviteten “Barnens Akademi” våren 2022.

Vad är Barnens Akademi?

Barnens Akademi är en helhet av vetenskapsaktiviteter för barn i lågstadieåldern. Aktiviteterna arrangeras som tvärvetenskapliga verkstäder. Verkstädernas innehåll tangerar naturvetenskaper, teknik och matematik.

Var och hur många gånger?

Vetenskapsaktiviteterna arrangeras i Aalto Juniors vetenskapslaboratoriet i Esbo, Helsingfors universitets vetenskapsfostrans laboratorium Gadolin i Gumtäckt samt i Heurekas laboratorier i Vanda.

Fem olika aktiviteter (ca 45-90 min beroende på aktiviteten) kommer att ordnas på lördagar.

Vem kan delta?

I båda grupperna (åk 1-3 samt åk 4-6) finns plats för 15 barn.

Alla barn i Svenskfinland kan anmäla sig till sin egen åldersgrupp. Vi lottar ut platserna om antalet anmälda överskrider antalet platser (15 + 15 per gång). Man kan anmäla sig till en eller flera vetenskapsaktiviteter.

Vad kostar Barnens Akademi?

Vetenskapsaktiviteterna är kostnadsfria och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska Folkskolans Vänner.

Mer information bakom länken.

Uppdaterad 6.9.2022