Skriv här det du söker efter!

För barn och ungdomar

För barn och ungdomar

Barnens Akademi

Barnens Akademi är en helhet av vetenskapsaktiviteter, där deltagarna bekantar sig med akademisk forskning och deltar i olika vetenskapliga experiment. Verkstäderna är svenskspråkiga och riktar sig till barn i åldern 7-12.

Barnens Akademi fortsatte hösten 2023 – våren 2024. Verkstäder genomfördes i Vasaregionen, samt i huvudstadsregionen med omnejd. Mer information i nyheten om nyaste rundan av Barnens Akademi.

Barnens Akademi arrangeras av Svenska folkskolans vänner och administreras av Skolresurs. Vetenskapsaktiviteterna är kostnadsfria.


Vetenskapskalas

Hör du till dem som behöver ordna barnkalas och försöker hitta på ett roligt innehåll? Helst av allt kanske du ordnar kalaset utanför det egna hemmet? Då är vetenskapskalas en fin möjlighet!

Under vetenskapskalaset får barnen klä sig i labbrockar, prova på att vara kemister och testa en massa rolig och intressant naturvetenskap. I rummet invid LUMA-laboratoriet kan föräldrarna duka upp kalasmaten.

Max. antal deltagare är 20 barn, experimenten lämpar sig för över 7-åringar. Födelsedagskalasen kan ordnas både på vardagar och veckoslut. Födelsedagskalaset tar 1,5 timmar varav experimenten en timme. Resten av tiden används för att fira födelsedagsbarnet vid kalasbordet.

Mera information på Åbo universitets sidor.

Klicka här för att kolla i kalendern att tiden inte redan är bokad.

Födelsedagskalasen är en del av LUMA-verksamheten som vid Åbo Akademi koordineras via Skolresurs, Centret för livslångt lärande.

Uppdaterad 15.4.2024