Skriv här det du söker efter!

Planeten och vi

Planeten och vi

Den här fortbildningen har avslutats. Fortbildningen ordnades hösten 2023 och finansierades av K. H. Renlunds stiftelse.

Är du ämneslärare i något naturvetenskapligt ämne och nyfiken på hur just dina ämnen är kopplade till geologin utanför dörren? Under hösten 2023 ordnar Skolresurs fortbildningen Planeten och vi som behandlar geologiska teman utgående från läroplanen i de naturvetenskapliga ämnena i åk 7-9 och gymnasiet.

Med avstamp i geografi, kemi, fysik och biologi utforskar vi varför vår berggrund ser ut som den gör idag, hur den påverkar samhället runt omkring oss och hur den hjälper oss bygga ett hållbart samhälle. Under fortbildningen lär du dig bland annat vilka särdrag planeten Jorden har just där du bor och undervisar, och hur de syns i samhället runt omkring dig. Dessutom utgör innehållet och materialet du bekantar dig med en utmärkt grund för en tvärvetenskaplig projekthelhet, så detta är en ypperlig chans att ta med en kollega och utarbeta ett projekt med teknologi, hållbarhet och naturvetenskaper i vardagen som centrala teman. 

Målgrupp 

Ämneslärare i geografi, kemi, fysik och biologi. Vi går igenom material och teman som lämpar sig för både åk 7-9 och gymnasiet och hjälper dig anpassa det enligt just dina egna behov. 

Innehåll 

Fortbildningen består av två sex timmar långa tillfällen med teman Geologi nära skolan och Klimatförändringens geologi. Du kan fritt välja att delta i endera eller båda tillfällena, enligt intresse. Om du är intresserad av att utarbeta ett projektarbete på bas av fortbildningen rekommenderar vi att du deltar i båda tillfällena. 

Geologi nära skolan behandlar de lokala bergarternas och markformationernas ursprung samt den geologiska tidsskalan. Vi går genom geologiska processer som illustrerar hur kristaller formas genom kemiska reaktioner och hur plattektonik beror på de olika fysikaliska egenskaperna hos tektoniska plattor. Vi funderar även tillsammans på hur geologin ser ut strax utanför dörren på fortbildningsstället (Helsingfors, Vasa och Åbo) samt vid era skolor. 

Klimatförändringens geologi handlar om människans påverkan på planeten, och hur geologi hjälper oss förstå både orsakerna till klimatets förändringar och möjliga lösningar inom energi och industri. Vi går genom jordklotets klimathistoria och diskuterar problematiken med kritiska råvaror som utvinns ur berggrunden. Aktuella frågor inom industri och energiproduktion behandlas från de olika regionernas (Nyland, Österbotten, sydvästra Finland) synvinklar: hur blev det med geotermisk energi i huvudstadsregionen, varför finns det ett uppsving för batteriteknologi just i Österbotten, och hur säkert är det egentligen att lagra kärnavfall i berggrunden i Olkiluoto?  

Fortbildningen ordnas i samarbete med Geopiste i Helsingfors och LUMA-center Österbotten i Vasa, och du får chansen att bekanta dig med deras övriga verksamhet.

Utbildare 

Anna Saukko 

Tidpunkt och ort 

Gumtäkt kampus, Helsingfors: 4.10.2023 kl 12-18 (Geologi nära skolan) och 7.11.2023 kl 12-18 (Klimatförändringens geologi) 

Geohuset, Åbo: 9.10.2023 kl 12-18 (Geologi nära skolan) och 13.11.2023 kl 12-18 (Klimatförändringens geologi) 

Technobothnia, Vasa: 12.10.2023 kl 12-18 (Geologi nära skolan) och 23.11.2023 kl 12-18 (Klimatförändringens geologi) 

Anmälan 

Anmälan sker via CRM-plattformen här. Deltagarantalet är begränsat och deadline för anmälan är en vecka före tillfället äger rum. 

Avgift 

Fortbildningen finansieras av K. H. Renlunds stiftelse och är avgiftsfri för deltagaren. 

K. H. Renlund, Geopiste och LUMA-center Österbottens logon.

Uppdaterad 25.1.2024