Skriv här det du söker efter!

Omgivningsläraresursen

Omgivningsläraresursen

Har du funderat på hur man kan lära ut artkännedom och biodiversitet på ett inspirerande sätt? Eller hur man kan få in mer praktiska element i fysikundervisningen i omgivningsläran? Är du intresserad av att veta hur man också kan utnyttja kemilektionerna för att jobba med elevernas välmående och empati?

Målgrupp

Lärare i åk 1–6

Genomförande

Fortbildningen pågår under en termin och innehåller:

  • 3 gemensamma träffar online med olika teman inom omgivningsläran som deltagarna vill veta mer om.
  • Individuellt stöd där deltagaren får handledning i hur hen kan implementera ett valfritt temaområde i sin undervisning, bl.a. genom ett konkret materialpaket. Deltagaren ska dokumentera sitt arbete och sammanställer det i slutet av fortbildningen.
  • Möjligheten att boka in ett tillfälle då utbildningsplaneraren besöker skolan och håller en utomhuspedagogiklektion med passande tema.

Utbildare

Elin Kjellberg, utbildningsplanerare vid Skolresurs

Tidpunkt och ort

September 2024 – december 2024.
Handledningen sker dels i den egna skolan och dels online. Grupptillfällena ordnar vi online. Tidtabellen för handledning och gruppdiskussioner planeras enligt överenskommelse med deltagarna.

Anmälan

Anmälan via CRM-plattformen.

Deltagarantalet är begränsat! Vi antar deltagare enligt anmälningsordning.

Avgift:

Deltagandet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därigenom kostnadsfritt för deltagaren.

Tag gärna kontakt via elin.kjellberg@abo.fi så planerar vi en fortbildningshelhet som passar just för dig!

 

Uppdaterad 29.5.2024