Skriv här det du söker efter!

Lärmiljöer utanför dörren

Lärmiljöer utanför dörren

Lärmiljöer utanför dörren är en fortbildning för pedagoger i åk 1-6 som vill lära sig mer om hur man kan använda verktyget utomhuspedagogik i ämnena omgivningslära och matematik. Fortbildningen är speciellt riktad till dem som inte är så bevandrade i utomhuspedagogik, men som vill börja våga ta med sin grupp utomhus.

 

Fortbildningen, som genomfördes av Skolresurs under år 2023 och finansierades av Utbildningsstyrelsen, har avslutats.

Allt material från kursen finns emellertid tillgängligt på Digicampus-portalen, omvandlat till en självstudiekurs.

Klicka här för att komma till självstudiekursen

 

Innehåll:

Har du funderat på vad utomhusundervisning är och hur det kan genomföras, men vet inte riktigt var du ska börja? Vad behöver man tänka på innan man går ut? Vad kan man göra utomhus inom omgivningslära och matematik?

I kursen får du lära dig om:

  • vad läroplanen säger om utomhuspedagogik
  • vad forskningen säger om utomhuspedagogik
  • säkerhetsaspekter då man går ut
  • att gå ut med elever som behöver mer stöd för lärandet
  • bedömning utomhus
  • du får ta del av ett brett material av praktiska uppgifter, där du flexibelt kan plocka de uppgifter som passar just dig och din klass

Avgift:

Självstudiekursen är avgiftsfri. Lärmiljöer utanför dörren har finansierats av Utbildningsstyrelsen, och i enlighet med reglerna som gäller understöd från Utbildningsstyrelsen ska våra nätkurser finnas fritt och avgiftsfritt tillgängliga också efter projektperioden.

Uppdaterad 25.1.2024