Skriv här det du söker efter!

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Den här fortbildningen har avslutats. Fortbildningen ordnades mellan åren 2021 och 2024 och finansierades av Svenska Kulturfonden.

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik – en grund för jämlikhet i dagens samhälle är en fortbildning för lärare i naturvetenskap (bi, ge, ke, fy) och matematik, årskurs 7-9.

Syftet för fortbildningen är att

  • ge dig verktyg för att utveckla en elevaktiv undervisning med sikte på att elevernas engagemang, förståelse och kreativitet
  • bidra till ett kollegialt lärande och stöd, både inom det egna ämneskollegiet men också tillsammans med lärare i den egna regionen
  • deltagarna testar och utvecklar nya undervisningsidéer i den egna undervisningen
  • deltagarna delar med sig av egna nya undervisningserfarenheter och eget material
Målgrupp 

Läsåret 2023-2024 lärare och ämneskollegier inom naturvetenskap och matematik, årskurs 7-9, i Vasa med omnejd

Läsåret 2021-2022 erbjöds fortbildningen på Åland, medan den läsåret 2022-2023 ordnades för lärare och ämneskollegier i Åbo, Åboland, Karis och Björneborg.

Kursens innehåll

Fokus i kursen ligger på elevaktiverande arbetsmetoder. Kursens uppläggning och innehåll kan till stora delar styras av deltagarnas önskemål och behov.

Exempel på teman och didaktiska verktyg som vi kan jobba med inom kursen är

  • verktyg som stöder utvecklingen av begreppslig förståelse, såsom t.ex. begreppsbubblor (concept cartoons), begreppskartor (concept maps), Venn-diagram, dramatiseringar, undervisningsspel, användning av begreppskort
  • digitala verktyg i undervisningen i naturvetenskap och matematik
  • undersökande arbetssätt, öppna laborationer och den naturvetenskapliga metoden
  • metoder för formativ och summativ bedömning: lärandematriser och/eller bedömningsmatriser
  • ämnesövergripande undervisning
  • laborativ matematik, spel i matematikundervisningen, utomhusmatematik

Kursen inleds med en hel närstudiedag (kl. 9 – 16) den 18 september i Vasa, Academill. Utgående från positiva erfarenheter från tidigare fortbildningar, under samma rubrik, strävar vi efter att vidare under läsåret hålla 4-5 närstudieeftermiddagar alt. hybridtillfällen.

Kursen bekostas i sin helhet av Svenska Kulturfonden och är således kostnadsfri för deltagarna.


Mer information om fortbildningen läsåret 2023-2024 för lärare och ämneskollegier i Vasa med omnejd (pdf som öppnas i ny flik).

Uppdaterad 12.6.2024