Skriv här det du söker efter!

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik – en grund för jämlikhet i dagens samhälle är en fortbildning för lärare i naturvetenskap och matematik, årskurs 7-9.

Syftet för fortbildningen är att

  • ge dig verktyg för att utveckla en elevaktiv undervisning med sikte på att elevernas engagemang, förståelse och kreativitet
  • bidra till ett kollegialt lärande och stöd, både inom det egna ämneskollegiet men också tillsammans med lärare i den egna regionen
  • testa och utveckla nya undervisningsidéer i den egna undervisningen
  • dela med sig av egna nya undervisningserfarenheter och eget material
Målgrupp 

Läsåret 2021-2022 lärare och ämneskollegier på Åland
Läsåret 2022-2023 lärare och ämneskollegier i Åbo, Åboland, Karis och Björneborg.

Kursens innehåll

Fokus i kursen ligger på elevaktiverande arbetsmetoder. Kursens uppläggning och innehåll kan till stora delar styras av deltagarnas önskemål och behov.

Exempel på teman och didaktiska verktyg som vi kan jobba med inom kursen är

  • verktyg som stöder utvecklingen av begreppslig förståelse, såsom t.ex. begreppsbubblor (concept cartoons), begreppskartor (concept maps), Venn-diagram, dramatiseringar, undervisningsspel
  • digitala verktyg
  • öppna laborationer och den naturvetenskapliga metoden
  • metoder för formativ bedömning, självutvärdering och kamratrespons
  • bedömningsmatriser
  • användningen av escape room i undervisningen

Kursen genomförs med såväl några närstudietillfällen som distansträffar, då deltagarna delar med sig av sina egna erfarenheter.

Kursen bekostas i sin helhet av Svenska Kulturfonden och är således kostnadsfri för deltagarna.


Mer information om fortbildningen läsåret 2022-2023 (för lärare och ämneskollegier i Åbo, Åboland, Karis och Björneborg).

Uppdaterad 6.4.2022