Skriv här det du söker efter!

Klimatförändringen och finska näringslivet

Klimatförändringen och finska näringslivet

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Utveckling av framtidens lösningar, t.ex. inom energiförsörjningen, är ändå redan på god väg och kommer att ge oss verktyg att avvärja krisen. För detta behövs kunskap, förståelse och ungdomar som vill jobba med att utveckla en hållbarare framtid.

Projektet Klimatförändringen och finska näringslivet strävar till att:

  • Synliggöra teknologiutveckling och aktiviteter inom industrin relaterade till klimatförändringen och hållbarhet samt koppla ihop dessa med innehållet i skolundervisningen
  • Öka intresset för naturvetenskaper och matematik
  • Minska ungdomarnas klimat- och framtidsångest, öka motivation och framtidstro
  • Föra in näringslivet och samhället i skolor på ett positivt sätt

Inom projektet har Escape roomet Rädda Världen tagits fram, där eleverna tillsammans får lösa uppgifter relaterade till klimatförändringen och hållbarhet. Som ett komplement till Escape roomet erbjuds en föreläsning med Skolresurs näringslivsambassadör Sonja Enestam. I föreläsningen kopplas Escape room innehållet ihop med centrala frågeställningar gällande klimatförändringen och framtidens, hållbara energilösningar. Detta paket fungerar också som lärarfortbildning i klass, på lektionstid.

Se presentation av Escape roomet i videon nedan (skapad inför Science on Stage-festivalen som ordnas i Åbo i augusti).

Som primusmotorer i projektet fungerar Anna Pomoell, lärare i matematik, fysik, kemi samt näringslivsambassadör Sonja Enestam.

Materialet till Escape roomet hittas via Google Drive.

Målgrupp

Gymnasiet i första hand.

Genomförande

Pilotering under läsåret 2024–2025.

Tidpunkt

Enligt överenskommelse.

Anmälan

Intresserade kan vara i kontakt med Sonja Enestam, sonja.enestam(at)outlook.com.

Avgift

Projektet finansieras av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland och Magnus Ehrnrooths stiftelse och därmed är fortbildningen avgiftsfri för deltagarna.

 

Uppdaterad 19.6.2024