Skriv här det du söker efter!

Kemistudiecirkel för gymnasielärare

Kemistudiecirkel för gymnasielärare

Under LUMA-dagarna 2021 höll Skolresurs en workshop kring lärandematriser, ur vilken det föddes en idé för uppföljning anpassad för gymnasiekemi.  

Under höstterminen 2021 ordnade Skolresurs därför två träffar för intresserade gymnasielärare och träffarna fortsätter våren 2022. Tanken bakom dessa träffar är att komma samman, bolla idéer och producera material för gymnasiekemi enligt GLP 2021. Träffarna är fristående, så man kan hoppa på när som helst.

 

Var?
Börjat online, men de nästa träffarna planeras som hybridträffar.

 

Arrangör

Skolresurs, genom sina resurspersoner Triin Gyllenberg och Anna Pomoell. Till vardags är Triin lektor i kemi vid Brändö gymnasium i Helsingfors, medan Anna är lärare i Kyrkslätts gymnasium.

 

Material

Presentationer från de tidigare träffarna hittas i Skolresurs materialbank (kurser och lärarträffar -> gymnasiekemiträffar): https://sites.google.com/view/materialbanken/startsida

Material som produceras samlas på följande sida: https://sites.google.com/view/gyke/startsida

 


Senaste träffen:

 

Välkommen på gymnasie-kemilärarträff!

Skolresurs ordnar en träff för lärare i gymnasiekemi 11.4.2022. Du kan delta i träffen på distans eller på plats i Brändö gymnasium i Helsingfors. Om du deltar på distans får du gärna samla en eller ett par kollegor från närregionen, så ni kan koppla upp er tillsammans!

Temat för träffen är undervisning enligt nya läroplanen, modulerna KE 1-3. Under träffen diskuterar vi hur deltagarna har kommit igång med nya läroplanen, vilka modeller olika gymnasier har tagit t.ex. gällande hur moduler har kombinerats till studieavsnitt, vad som har fungerat bra och vad man kan utveckla ytterligare. Under träffen delar vi med oss av metoder och arbetssätt och kommer fram med idéer som vi utvecklar.

 

Dagens program – förslag enligt de önskemål som kommit in, men du har möjlighet att önska annat i anmälningsformuläret:

 

09:00
Träff i Brändö eller på distans. Deltagarna presenterar sig och sina förväntningar inför dagen. 
09:30
Introduktion till förmiddagens arbete. Indelning i grupper. Arbete med förmiddagens teman: intresseväckande uppgifter som inledning till avsnitt samt öppna laborationer
11:00
Grupperna presenterar förmiddagens arbete
11:30
LUNCH
12:30
Introduktion till eftermiddagens arbete. Indelning i grupper. Arbete med eftermiddagens tema: lärandematriser och / eller eventuell fortsättning med arbetet från förmiddagen
14:30
Grupperna presenterar eftermiddagens arbete
15:00
Dagen avslutas

 

Vi ses!

Anna Pomoell
Triin Gyllenberg
Skolresurs

Uppdaterad 6.9.2022