Skriv här det du söker efter!

Kemistudiecirkel för gymnasielärare

Kemistudiecirkel för gymnasielärare

Under LUMA-dagarna 2021 höll Skolresurs en workshop kring lärandematriser, ur vilken det föddes en idé för uppföljning anpassad för gymnasiekemi.  

Under höstterminen 2021 ordnade Skolresurs därför två träffar för intresserade gymnasielärare och träffarna har fortsatt. Tanken bakom dessa träffar har varit att komma samman, bolla idéer och producera material för gymnasiekemi enligt GLP 2021. Träffarna är fristående, så man kan hoppa på när som helst.

Var och när?

Började online, men de senaste träffarna har varit i hybridformat.

Arrangör

Skolresurs, genom sina resurspersoner Triin Gyllenberg och Anna Pomoell. Till vardags är Triin lektor i kemi vid Brändö gymnasium i Helsingfors, medan Anna är lärare i Kyrkslätts gymnasium.

Material

Presentationer från de tidigare träffarna hittas i Skolresurs materialbank (kurser och lärarträffar -> gymnasiekemiträffar): 

Material som produceras samlas på en Google site skapad för ändamålet.


Senaste träffen

Välkommen på studiecirkel i kemi 13.4.2023!

Skolresurs fortsätter med studiecirkeln för lärare i gymnasiekemi 13.4.2022 ca kl. 14-16 efter Ulf Ellerviks föreläsning. Du kan delta i träffen på distans eller på plats i Tölö gymnasium. Om du deltar på distans får du gärna samla en eller ett par kollegor från närregionen, så ni kan koppla upp er tillsammans!

Temat för träffen är undervisning enligt nya läroplanen, modulerna KE 4-6. Vi diskuterar vad som har fungerat bra och vad man kan utveckla. Du kan gärna komma med idéer och förslag via anmälningsformuläret.

 

Uppdaterad 27.4.2023