Skriv här det du söker efter!

Kemistudiecirkel för gymnasielärare

Kemistudiecirkel för gymnasielärare

Under LUMA-dagarna 2021 höll Skolresurs en workshop kring lärandematriser, ur vilken det föddes en idé för uppföljning anpassad för gymnasiekemi.  

Under höstterminen 2021 ordnade Skolresurs därför två träffar för intresserade gymnasielärare och träffarna fortsatte våren 2022. Tanken bakom dessa träffar har varit att komma samman, bolla idéer och producera material för gymnasiekemi enligt GLP 2021. Träffarna är fristående, så man kan hoppa på när som helst.

Var och när?

Börjat online, men de nästa träffarna planeras som hybridträffar. Nästa träff planeras till våren 2023, välkommen med då!

Arrangör

Skolresurs, genom sina resurspersoner Triin Gyllenberg och Anna Pomoell. Till vardags är Triin lektor i kemi vid Brändö gymnasium i Helsingfors, medan Anna är lärare i Kyrkslätts gymnasium.

Material

Presentationer från de tidigare träffarna hittas i Skolresurs materialbank (kurser och lärarträffar -> gymnasiekemiträffar): https://sites.google.com/view/materialbanken/startsida

Material som produceras samlas på följande sida: https://sites.google.com/view/gyke/startsida

 

Uppdaterad 20.10.2022