Skriv här det du söker efter!

Blicken utanför boken

Blicken utanför boken

Blicken utanför boken är en fortbildning för lärare i matematik och naturvetenskap i årskurserna 7-9.

Fortbildningen bygger vidare på Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik som ordnades läsåret 2023-2024.

Syftet för fortbildningen är att

  • uppmuntra dig att arbeta med verklighetsrelaterade fenomen också utanför klassrummet
  • ge dig verktyg för att skapa helheter i lärandet i liten skala
  • bidra till ett större kollegialt samarbete inom den egna skolan men också mellan skolor.

Målgrupp

Lärare och ämneskollegier inom matematik och naturvetenskap (bi, fy, ge, ke) i årskurs 7-9.

Genomförande

Fortbildningen pågår under läsåret 2024-2025 och kursen består av

  • en kartläggning gällande hur enskilda skolor (och lärare) har förverkligat helhetsskapande undervisning samt vilka önskemål lärarna har gällande stöd för den helhetsskapande undervisningen
  • två regionala närstudieeftermiddagar (en under hösten som inledning och en under våren som avslutning) samt individuella/skolvisa handledningsträffar som kan ske på distans eller i de deltagande skolorna
  • eget arbete där deltagarna utvecklar och testar nya idéer i den egna undervisningen.

Anmälan

En anmälningslänk aktiveras i början av augusti på den här sidan.

Avgift

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och därmed är fortbildningen avgiftsfri för deltagarna.

Svenska kulturfondens logo.

 

Uppdaterad 12.6.2024