Skriv här det du söker efter!

Skolresurs julkalender 2020 utmanar hållbarhetstänket

Skolresurs julkalender 2020 utmanar hållbarhetstänket

Skolresurs lanserade efter ett par års paus igen en egen julkalender i december 2020. I år tangerar julkalendern hållbarhet, genom att lyfta fram hållbarhetsutmaningar som vi alla stöter på i vardagen. Till exempel vad man ska tänka på då man köper en telefon eller kläder, eller vad man borde äta för att vara så klimatsmart som möjligt. Till hjälp för diskussionen används begreppsbubblor, där fyra barn ger sin åsikt i frågan.

pratbubblor skolresurs julkalender
Illustrationer © Moa Bergman 2020 (moa@bergman.com)

Begreppsbubblor är ett verktyg, vars syfte bland annat är att utmana tänkandet, skapa diskussion och utgöra en grund för att utveckla sin förståelse för ett fenomen eller ett begrepp. Då det gäller frågor om hållbar utveckling finns det sällan några entydiga svar, ”rätt” eller ”fel”, utan det kan till exempel handla om att kunna välja det bästa alternativet i en specifik situation. Begreppsbubblorna i julkalendern är därför tänkta som tankeväckare och som grund för diskussioner i klassen, men även som startpunkt för fortsatta undersökningar och fördjupningar.

I begreppsbubblorna behandlas varierande teman. Tanken är att man kan plocka de begreppsbubblor som passar målgruppen, samt anpassa nivån enligt behov. Eftersom de här frågorna kan vara utmanande för oss alla, så finns ett lärarmaterial med bakgrundsinformation kring varje begreppsbubbla.

För att passa i julkalendern har begreppsbubblorna knutits till en julig ingångsbild. Men efter julen kommer de att sparas i Skolresurs materialbank och kunna användas även i fortsatt undervisning.

Hur jobba med begreppsbubblor? Ta del av webbinariet som finns på Skolresurs Youtube-kanal

Skolresurs har som mål att sprida intresset för matematik, naturvetenskap och teknik särskilt bland barn och unga. Julkalendern och lärarmaterialet hittas via Skolresurs webbplats.

Skolresurs-logo_21


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2020

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida