Skriv här det du söker efter!

Resiliens och hållbarhet i undervisningen – Erasmus-projektets resultat presenteras

Resiliens och hållbarhet i undervisningen – Erasmus-projektets resultat presenteras

Ann-Catherine Henriksson har deltagit som forskare inom Erasmus-projektet ”Utbildning om resiliens och hållbarhet” (Education for resilience and sustainability). Syftet med projektet har varit att bidra med kunskap om hur frågor om resiliens och hållbarhet i undervisning kan implementeras och utvecklas. Särskilt har det handlat om att bidra till elevers och lärarstudenters utveckling och lärande gällande frågor som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Projektparterna är från Norge, Sverige, Slovenien och Finland.

Projektet har sin slutkonferens den 23.3.2023. Under konferensen presenteras projektresultaten i form av föreläsningar, filmer och diskussioner. Ann-Catherine Henriksson deltar med en session om Att synliggöra det omätbara. Under sessionen kommer Henriksson att diskutera behovet av kommunikation kring attityder, värderingar och känslor i samband med undervisning kring och bedömning av ämnesövergripande och hållbarhetsrelaterade temahelheter.

Förutom projektpresentationer får deltagarna även lyssna på Leif Östman, professor i didaktik vid Uppsala universitet och Arjen Wals, professor i Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability vid universitetet i Wageningen, Nederländerna.

Det är kostnadsfritt att delta i konferensen. Man kan delta på plats i Göteborg eller på distans. För distansdeltagande önskas en anmälan senast 21.3 via anmälningslänk (google forms)

Mer information om programmet finns i broschyren.

Vill du veta mer om projektet? Dess hemsida nås här.

 

Ann-Catherine Henriksson. Ann-Catherine Henriksson jobbar som utbildningsplanerare vid Skolresurs / Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Hon är PeD med lång erfarenhet som klasslärare.

 

 

 

 

Erasmus+-logo med EU-flaggan som föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.