Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap, 25 sp, Vasa

  • Tycker du att skolledning verkar intressant och utma­nande?
  • Har du tänkt tanken att någon dag söka ett rektorsjobb?

Utbildningsledarskap, 25 sp syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda läroanstaltens verksamhet mot de mål som uttrycks i natio­nella lagar och styrdokument.

Målgrupp:

Utbildningsprogrammet vänder sig till alla som önskar få behörighet som rektor enligt förordningen för behörighetsvillkor för undervisningspersonal 986/98, 865/05.

Innehåll:

Programmet innehåller sammanlagt 12 närstudiedagar som genomförs under 1 år. Närstudierna läggs tidsmässigt under eftermiddagar och kvällar för att möjliggöra studier vid sidan av arbetet. Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

Utbildningen inkluderar följande moduler:
Ledarskap, 10 sp
Förvaltning, 10 sp
Eget arbete, 5 sp

https://www.youtube.com/watch?v=Kd6xfZ7SgwQ&t=2s

Här kan ni se en kort intervju med tankar och reflektioner kring kursen! Medverkande är biträdande rektor och lärare Roland Träskelin.

Utbildare:

Torbjörn Sandén, PeD, Direktör vid Centret för livslångt lärande, Siv Saarukka, PeD

Tidpunkt:

Januari 2020 – december 2020

Vårens tider: Tisdag 7.1, onsdag 5.2, måndag 2.3, torsdag 26.3, torsdag 23.4, onsdag 13.5 (samtliga kl 14.15-19.00)

Ort

Vasa. En motsvarande utbildning startar i Helsingfors  i augusti 2020, för mera info se Hangö sommarunis webbsida

Omfattning:

25 sp (12 närstudiedagar)

Avgift:

350 euro (Utbildningen subventioneras av Utbildningsstyrelsen)
Till utbildningen antas max 20 deltagare.

 

Uppdaterad 1.4.2020