Utbildningsledarskap, 25 sp

  • Tycker du att skolledning verkar intressant och utma­nande?
  • Har du tänkt tanken att någon dag söka ett rektorsjobb?

Utbildningsledarskap, 25 sp syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda läroanstaltens verksamhet mot de mål som uttrycks i natio­nella lagar och styrdokument.

Målgrupp:

Utbildningsprogrammet vänder sig till alla som önskar få behörighet som rektor enligt förordningen för behörighetsvillkor för undervisningspersonal 986/98, 865/05.

Innehåll:

Programmet innehåller sammanlagt 12 närstudiedagar som genomförs under 1 år. Närstudierna läggs tidsmässigt under eftermiddagar och kvällar för att möjliggöra studier vid sidan av arbetet. Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

Utbildningen inkluderar följande moduler:
Ledarskap, 10 sp
Förvaltning, 10 sp
Eget arbete, 5 sp

Utbildare:

Torbjörn Sandén, PeD, Direktör vid Centret för livslångt lärande, Siv Saarukka, PeD

Tidpunkt:

Januari 2019–december 2019

Ort:

Vasa (en motsvarande utbildning startar troligtvis i Helsingfors hösten 2019)

Omfattning:

25 sp (12 närstudiedagar)

Avgift:

350 euro (Utbildningen subventioneras av Utbildningsstyrelsen)
Till utbildningen antas max 20 deltagare.

Uppdaterad 3.9.2018