Skriv här det du söker efter!

Tydligt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola

Nu har du, lärare inom småbarnspedagogik, en möjlighet att stärka din kompetens som teamledare!

I fortbildningshelheten Tydligt ledarskap har vi som mål att utveckla och stöda ett tydligt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola.

I fortbildningen utgår vi från ett organisationsteoretiskt perspektiv. Du får kunskaper och redskap för att leda och utveckla en lärande gemenskap med fungerande strukturer och förmåga att hantera förändringar. Du får samtidigt möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och utveckla ditt sätt att leda. I fortbildningen ger vi handledning och stöder dig att vara en tydlig ledare som definierar teamstrukturer och leder en socialt hållbar verksamhetskultur.

Målgrupp: 

Lärare inom småbarnspedagogik som är teamledare i sin arbetsgemenskap. Föreståndare och viceföreståndare kan också delta för att stöda ett delat ledarskap.

Innehåll:

Följande teman behandlas och fördjupas under fortbildningen:

1.      Att leda förändringar i verksamhetsmiljön

2.      Att leda och organisera nya strukturer

3.      Att leda en hållbar verksamhetskultur

4.      Att leda och utveckla lärande gemenskaper

 

Vi genomför fortbildningen som en processutbildning där vi tillsammans studerar olika fenomen i våra organisationer. Vi använder oss av föreläsningar, grupp- och processarbete, casehandledning och gemensam reflektion. Du får insikter och redskap som hjälper dig att leda ditt team eller din gemenskap. Under hela processen kan du arbeta utifrån din egen situation och arbetsvardag som ledare.

Vad kräver fortbildningen av dig?

  • Aktivt deltagande och närvaro i närstudiedagar och distansträffar
  • Tid för att ta del av det material som erbjuds samt för litteraturstudier och reflektionsuppgifter
  • Förmåga och vilja att tillsammans med andra reflektera och utvecklas i din yrkesroll som ledare

Här kan ni lyssna på en podd där Ulla Heilä samtalar med deltagare från fortbildningen.

 

Utbildare:

Profilbild för Ulla Heilä Ulla Heilä, organisationskonsult
Petteri Mikkola, organisationskonsult
Linda Norrgård Linda Norrgård, utbildningsplanerare, Åbo Akademi

 

Tidpunkt:

Start i Helsingfors: 2-3 november 2021. Fortbildningen genomförs under hösten 2021 och våren 2022.
Fortbildningen i Vasa inleddes i februari 2021 och avslutas under hösten 2021.

Ort:

Parallella fortbildningar i Vasa och Helsingfors

Omfattning:

Sex fortbildningsdagar, två webbinarier och eget arbete

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

.

Uppdaterad 27.8.2021