Skriv här det du söker efter!

Tydligt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola

I fortbildningshelheten Tydligt ledarskap har vi som mål att utveckla och stöda ett tydligt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola.

I fortbildningen utgår vi från ett organisationsteoretiskt perspektiv. Du får kunskaper och redskap för att leda och utveckla en lärande gemenskap med fungerande strukturer och förmåga att hantera förändringar. Du får samtidigt möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och utveckla ditt sätt att leda. I fortbildningen ger vi handledning och stöder dig att vara en tydlig ledare som definierar teamstrukturer och leder en socialt hållbar verksamhetskultur.

Målgrupp: 

Verksamma ledare, föreståndare, viceföreståndare och teamledare inom småbarnspedagogik och förskola. Vi uppmuntrar viceföreståndare och teamledare att delta i fortbildningen tillsammans med föreståndaren.

Innehåll:

Följande teman behandlas och fördjupas under fortbildningen:

1.      Att leda förändringar i verksamhetsmiljön

2.      Att leda och organisera nya strukturer

3.      Att leda en hållbar verksamhetskultur

4.      Att leda och utveckla lärande gemenskaper

 

Vi genomför fortbildningen som en processutbildning där vi tillsammans studerar olika fenomen i våra organisationer. Vi använder oss av föreläsningar, grupp- och processarbete, casehandledning och gemensam reflektion. Du får insikter och redskap som hjälper dig att leda din egen gemenskap. Under hela processen kan du arbeta utifrån din egen situation och arbetsvardag som ledare.

Vad kräver fortbildningen av dig?

  • Aktivt deltagande och närvaro i närstudiedagar och distansträffar
  • Tid för att ta del av det material som erbjuds samt för litteraturstudier och reflektionsuppgifter
  • Förmåga och vilja att tillsammans med andra reflektera och utvecklas i din yrkesroll som ledare
  • Närvaro i fortbildningsdagar och träffar

Här kan ni lyssna på en podd där Ulla Heilä samtalar med deltagare från fortbildningen.

 

Utbildare:

Profilbild för Ulla Heilä Ulla Heilä, organisationskonsult
Birgitta Mannström, chef för småbarnspedagogik, Hangö stad,
Petteri Mikkola, organisationskonsult
Linda Norrgård Linda Norrgård, utbildningsplanerare, Åbo Akademi

 

Tidpunkt:

Start i Vasa: 4–5 februari 2021. Fortbildningen genomförs under våren och hösten 2021.
Startdagarna genomförs på distans på grund av rådande pandemiläge.
Start i Helsingfors: 14-15 september 2021. Fortbildningen genomförs under hösten 2021 och våren 2022.

Ort:

Parallella fortbildningar i Vasa och Helsingfors

Omfattning:

Sex fortbildningsdagar, två träffar och eget arbete

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 29.1.2021