Skriv här det du söker efter!

Tutorutbildning för lärare inom småbarnspedagogiken

Är du intresserad av utveckling inom småbarnspedagogik och förskola? Vill du kunna fungera som ett stöd och ett bollplank för personalen i din kommun? Vi utbildar, stöder och stärker dig i uppdraget att kunna fungera som tutor inom småbarnspedagogik och förskola!

CLL arrangerar en tutorutbildning för lärare inom småbarnspedagogiken, motsvarande den tutorlärarutbildning som arrangerats för lärare inom den grundläggande utbildningen. Som utbildad tutor kan du handleda och stöda kommunens personal att utveckla den nya pedagogiken och verksamhetskulturen samt främja digitaliseringen på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt. Du kommer själv att ha möjlighet att utforma tutorverksamheten så att det passar just er kommun!

Innehåll

  • Planen för småbarnspedagogik och förskolans läroplan
  • Digitalisering och pedagogisk användning av digitala verktyg i lärmiljön
  • Verksamhetskultur och arbetsgemenskapernas utveckling
  • Kollegialt lärande och handledning som arbetssätt
  • Samarbete med tutorverksamheten inom den grundläggande utbildningen

Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogik och förskola. (20 platser i anmälningsordning)

Tidpunkt:

Våren till hösten 2019, inleds 26-27.3.

Ort:

Vasa

Omfattning:

6 närstudiedagar, distansuppgifter, praktik och skuggning

Avgift: 

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 18.2.2019