Skriv här det du söker efter!

Tutorlärare – skolutveckling tillsammans

Tutorlärarverksamheten fortsätter och kan nu även inkludera verksamhet i gymnasier samt för språkstödjande verksamhet i åk 1-2.

Målgrupp:

Tutorlärare i alla stadier (såväl erfarna som nya i uppdraget) samt övriga lärare som brinner för skolutveckling.

Utbildningens tyngdpunkt läggs på en delningskultur där deltagare delar med sig av goda modeller i nätverk och en kompetensutveckling bland deltagarna. Därutöver är målsättningen att tutorlärarna får stöd i implementeringen av nya läroplaner, mångvetenskapligt- och ämnesöverskridande arbete, kollegialt lärande samt hittar metoder för identifiering, spridning och förankring av god praxis i sin verksamhet.

Utbildningen kommer att ha synergier med koordineringsverksamheten för tutor­lärare. Målet är att stöda tutorlärarnas kom­petens­utveckling i sitt arbete för en jämlik skola.

Arbetsmetoderna kommer att vara närstudier i form av seminarier, föreläsningar eller studiebesök kombinerat med arbete i mindre grupper kring aktuella teman och självstudier. Gruppen kan delas in i stadiespecifika grupper utgående från aktuellt tema, tutorlärarnas specifika uppdrag. Arbetet kommer att beakta lokalt utvecklingsarbete i kommunerna och kombinera detta med mer teoretiskt inriktade studier.

Omfattning:

Sex närstudiedagar samt eget arbete.

Tid och ort:

Fortbildningen arrangeras vid Åbo Akademi i Vasa och inleds 20-21.11.2019 och fortsätter våren 2020.

Modul 1: Tutorläraren som kompanjonlärare och stöd

Tidpunkt: 20-21.11.2019 (Program)

Onsdag 20.11.2019

  • Tutorlärarens olika arbetssätt och möjligheter.
  • Kompanjonlärarskap och kollegialt lärande

Torsdag 21.11.2019, Medietanken

  • Info: http://www.bothnialearninghub.fi/
Modul 2: Ny pedagogik och nya arbetssätt

Tidpunkt: 9-10.3.2020

  • Tutorläraren som stöd i implementeringen av styrdokumenten
  • Lärarens och elevernas/studerandes digitala kompetens som utvecklings­område
  • Språkstödjande verksamhet i de lägre åldrarna som utvecklingsområde
Modul 3: Samarbete över väggar och gränser

Tidpunkt: Augusti 2020, närmare datum inom kort.

  • Tutorläraren som pedagogisk ledare i utvecklingen av verksamhetskulturen
  • Nätverkande tutorlärare – tillsammans skapar vi bestående utveckling.
  • Studiebesök

Deltagaravgift:

Hela utbildningen: 600€/deltagare

Individuella moduler: 200€/modul och deltagare

Anmälan hittar du här!

Genom att anmäla dig till utbildningen förbinder du dig till en plats på utbildningen. Om inte du själv kan delta kan någon annan delta i ditt ställe. Alla priser är utan moms.

Uppdaterad 1.4.2020