Skriv här det du söker efter!

Tutorlärare – skolutveckling tillsammans

Tutorlärarverksamheten fortsätter och kan nu även inkludera verksamhet i gymnasier samt för språkstödjande verksamhet i åk 1-2.

Av erfarenhet från en första avslutad utbildning för tutorlärare i Svenskfinland (ca 90 deltagare), en nu pågående påbyggande fortbildning (ca 45 deltagare) samt koordinerande verksamhet erbjuder CLL nu en tredje fortbildning för tutorlärare. Utbildningen kommer att ha synergier med pågående och kommande koordineringsverksamhet för tutorlärare.

Målet är att stöda tutorlärarnas kompetensutveckling i sitt arbete för en jämlik skola.

Målgrupp: Tutorlärare i alla stadier (såväl erfarna som nya i uppdraget) samt övriga lärare som brinner för skolutveckling.

Utbildningens tyngdpunkt läggs på en delningskultur där deltagare delar med sig av goda modeller i nätverk och en kompetensutveckling bland deltagarna. Därutöver är målsättningen att tutorlärarna får stöd i implementeringen av nya läroplaner, mångvetenskapligt- och ämnesöverskridande arbete, kollegialt lärande samt hittar metoder för identifiering, spridning och förankring av god praxis i sin verksamhet.

Arbetsmetoderna kommer att vara närstudier i form av seminarier, föreläsningar eller studiebesök kombinerat med arbete i mindre grupper kring aktuella teman och självstudier. Gruppen kan delas in i stadiespecifika grupper utgående från aktuellt tema, tutorlärarnas specifika uppdrag och antalet deltagare. Arbetet kommer att beakta lokalt utvecklingsarbete i kommunerna och kombinera detta med mer teoretiskt inriktade studier.

Omfattning: Sex närstudiedagar samt eget arbete. Utbildningen arrangeras preliminärt i Vasa och i Helsingfors.

Modul 1: Tutorläraren som kompanjonlärare och stöd

Höstterminen 2019: Två närstudiedagar samt eget arbete.

  • Tutorlärarens olika arbetssätt och möjligheter.
  • Kompanjonlärarskap och kollegialt lärande
Modul 2: Ny pedagogik och nya arbetssätt

Höstterminen 2019: Två närstudiedagar samt eget arbete.

  • Tutorläraren som stöd för implementering av styrdokumenten.
  • Lärarens och elevernas/studerandes digitala kompetens som utvecklingsområde.
  • Språkstödjande verksamhet i de lägre åldrarna som utvecklingsområde.
Modul 3: Samarbete över väggar och gränser

Vårterminen 2020: Två närstudiedagar samt eget arbete.

  • Tutorläraren som pedagogisk ledare för en utveckling av verksamhetskulturen
  • Nätverkande tutorlärare – tillsammans skapar vi bestående utveckling.
  • Studiebesök

Deltagaravgift:

Hela utbildningen: 600€/deltagare

Individuella moduler: 200€/modul och deltagare

Anmälan hittar du här!

Genom att anmäla dig till utbildningen förbinder du dig till en plats på utbildningen. Om inte du själv kan delta kan någon annan delta i ditt ställe. Alla priser är utan moms.

Uppdaterad 2.5.2019