Skriv här det du söker efter!

Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet

Fortbildningens mål är att erbjuda personalen inom grundläggande utbildning ökad kunskap, färdigheter och kompetens i hur man bygger upp och stärker en trygg verksamhetskultur. Varje elev och studerande ska få känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Projektet syftar också till att öka deltagarnas kännedom om och kompetens att använda effektiva mobbningsförebyggande metoder samt även hur de systematiskt kan utveckla och stärka det mobbningsförebyggande arbetet vid sin egen enhet.

Projektet utgår ifrån UKM:s åtgärdsprogram för antimobbningsarbetet och strävar även till att uppdatera deltagarnas kunnande kring den senaste forskningen kring antimobbning och Utbildningsstyrelsens aktuella material.

Teman:

  • förebyggande av mobbning och värdegrundsarbete i skolan
  • stärkande av sociala färdigheter, gruppdynamik
  • ensamhet och skolfrånvaro
  • nätmobbning, sexuella trakasserier, sociala medier och spel
  • mobbning som brott och skolans ansvar
  • processarbete kring antimobbningsplaner och ingripande verksamhet
  • det mångprofessionella samarbetet och ledarskapets betydelse i antimobbningsarbetet

 

Genomförande:

Fortbildningen arrangeras som hybridfortbildning på tre orter (Vasa, Karleby och Helsingfors) med både närstudiedagar (föreläsningar, diskussioner och workshops) samt webbinarier. Projektet genomförs som ett samarbete mellan CLL/ÅA och Karleby universitetscenter Chydenius.

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen. I fortbildningen deltar man i mån av möjlighet som team och målet är att den skolvisa antimobbningsplanen uppdateras och presenteras bland de medverkande vid projektets slut.

Ort och tidpunkt: Fortbildningen pågår februari – november 2022.

Helsingfors, start 7.2.2022

Vasa, start 9.2.2022

Karleby, start 10.2.2022

 

Moduler och innehåll:

Modul 1
1. Förebyggande av mobbning och värdegrundsarbete i skolan

Närstudiedag på alla tre orter, kl. 9–15 alla dagar:

7.2.2022 i Helsingfors

9.2.2022 i Vasa

10.2.2022 i Karleby

2. Mobbning som brott och skolans ansvar

Webbinarium 16.2.2022 kl. 13–16 (gemensamt för alla deltagare)

3. Mobbningsförebyggande verksamhet i skolan – två modeller

Webbinarium 17.2.2022 kl 13–16 (gemensamt för alla deltagare)

Modul 2

1. Ingripande verksamhet och antimobbningsplan

Närstudiedag på alla tre orter:

22.3.2022 i Vasa

24.3.2022 i Karleby

29.3.2022 i Helsingfors.

2. Ensamhet och skolfrånvaro

Webbinarium 5.4.2022 kl 13-16 (gemensamt för alla deltagare)

3. Nätmobbning och sociala medier

Webbinarium 7.4.2022 kl. 13-16 (gemensamt för alla deltagare)

Modul 3

1. Verktyg för utvärdering – hur vet vi att vi jobbar rätt på lång sikt?

Webbinarium (gemensamt för alla deltagare)

Genomförs under hösten 2022

2. Uppföljande verksamhet – nätverket kring eleven

Närstudiedag på alla tre orter (Vasa, Karleby och Helsingfors)

 

Utbildare:

Patrik Söderberg, universitetslärare, Åbo Akademi

Katarina Alanko, projektforskare, Åbo Akademi

Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Lena Sjöholm-Fahllund, rektor, Korsholm

Tove von Schantz, rektor, Raseborg

Clara Lindqvist, bitr. rektor, Helsingfors

Sofia Hedman, skolpsykolog, Nykarleby

Maria Lingonblad, sakkunnig inom mobbningsförebyggande arbete, Folkhälsan

Tove Ajalin, sakkunnig inom mobbningsförebyggande arbete, Folkhälsan

Ann-Cathrine Engström-Käld, polis

Robert Sandvik, polis

Representanter från den sociala sektorn och för temat relevanta projekt

 

Kontaktpersoner:

Eva Åstrand, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

e-post: eva.astrand@abo.fi, tel. 050-476 1124

 Anette Skog, Karleby universitetscenter Chydenius

e-post: anette.m.skog@jyu.fi, tel. 040-747 6378

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 17.9.2021