Skriv här det du söker efter!

Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet

Vi tar nya tag för en skola utan mobbning! Varje elev och studerande ska känna sig sedd, hörd och betydelsefull. 

Uppdatera ditt kunnande i mobbningsförebyggande arbete. Du får som deltagare stöd i att utveckla er skolas insatser mot mobbning och bygga en trygg gemenskap. Fortbildningshelheten utgår ifrån UKM:s åtgärdsprogram för antimobbningsarbete och ni får stöd och handledning att processa och uppdatera er skolas antimobbningsplan. Delta i fortbildningen med ditt team. 

Personalen inom grundläggande utbildning erbjuds ökad kunskap, färdigheter och kompetens i hur man bygger upp och stärker en trygg verksamhetskultur. Varje elev och studerande ska få känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Målet med fortbildningshelheten är också att öka deltagarnas kännedom om och kompetens att använda effektiva mobbningsförebyggande metoder samt även hur de systematiskt kan utveckla och stärka det mobbningsförebyggande arbetet vid sin egen enhet. 

Teman:

  • förebyggande av mobbning och värdegrundsarbete i skolan
  • stärkande av sociala färdigheter, gruppdynamik
  • ensamhet och skolfrånvaro
  • nätmobbning, sexuella trakasserier, sociala medier och spel
  • mobbning som brott och skolans ansvar
  • processarbete kring antimobbningsplaner och ingripande verksamhet
  • det mångprofessionella samarbetet och ledarskapets betydelse i antimobbningsarbetet
  • stöd och handledning i processarbetet och uppdateringen av antimobbningsplaner och ingripande verksamhet 
  • stöd och handledning i uppdateringen av antimobbningsplaner och ingripande verksamhet 

 

Genomförande:

Fortbildningen arrangeras som hybridfortbildning på tre orter (Vasa, Karleby och Helsingfors) med både närstudiedagar (föreläsningar, diskussioner och workshops) samt webbinarier. Projektet genomförs som ett samarbete mellan CLL/ÅA och Karleby universitetscenter Chydenius.

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen. I fortbildningen deltar man i mån av möjlighet som team och målet är att den skolvisa antimobbningsplanen uppdateras och presenteras bland de medverkande vid projektets slut.

Ort och tidpunkt: Fortbildningen pågår februari – november 2022.

Helsingfors, start 7.2.2022

Vasa, start 9.2.2022

Karleby, start 10.2.2022

 

Moduler och innehåll:

Modul 1
1. Förebyggande av mobbning och värdegrundsarbete i skolan

Observera att fortbildningen inleds med webbinarier (i Zoom) i stället för med närstudiedagar.

Webbinarierna äger rum:

7.2.2022 kl 9-15 för gruppen i Helsingfors

9.2.2022 kl 9-15 för gruppen i Vasa

10.2.2022 kl 9-15 för gruppen i Karleby

2. Mobbning som brott och skolans ansvar

Webbinarium 16.2.2022 kl. 13–16 (gemensamt för alla deltagare)

3. Mobbningsförebyggande verksamhet i skolan – två modeller

Webbinarium 17.2.2022 kl 13–16 (gemensamt för alla deltagare)

Modul 2

1. Ingripande verksamhet och antimobbningsplan

Närstudiedag på alla tre orter kl. 9.00 – 15.00:

22.3.2022 i Vasa

24.3.2022 i Karleby

29.3.2022 i Helsingfors.

2. Ensamhet och skolfrånvaro

Webbinarium 5.4.2022 kl 12-16 (gemensamt för alla deltagare)

3. Nätmobbning och sociala medier

Webbinarium 7.4.2022 kl. 13-16 (gemensamt för alla deltagare)

Modul 3

1. Verktyg för utvärdering – hur vet vi att vi jobbar rätt på lång sikt?

Webbinarium 30.8.2022 kl. 13-16 (gemensamt för alla deltagare)

2. Uppföljande verksamhet – nätverket kring eleven

Närstudiedag på alla tre orter kl. 9.00 – 15.00

29.9.2022 i Helsingfors

4.10.2022 i Karleby

6.10.2022 i Vasa

 

Utbildare:

Patrik Söderberg, universitetslärare, Åbo Akademi

Katarina Alanko, projektforskare, Åbo Akademi

Niina Mäntylä, bitr. professor, Vasa universitet

Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Lena Sjöholm-Fahllund, rektor, Korsholm

Tove von Schantz, rektor, Raseborg

Clara Lindqvist, bitr. rektor, Helsingfors

Sofia Hedman, skolpsykolog, Nykarleby

Maria Lingonblad, sakkunnig inom mobbningsförebyggande arbete, Folkhälsan

Tove Ajalin, sakkunnig inom mobbningsförebyggande arbete, Folkhälsan

Ann-Cathrine Engström-Käld, äldre kriminalkonstapel, Polisinrättningen i Österbotten

Robert Sandvik, äldre konstapel, Polisinrättningen i Österbotten

Anna Wulff, lektor, Vasa övningsskola

Nina Dahl – Tallgren, teaterpedagog, Wasa teater

 

Kontaktpersoner:

Cilla Nyman, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

e-post: cilla.nyman@abo.fi, tel. 050-428 5615

 Anette Skog, Karleby universitetscenter Chydenius

e-post: anette.m.skog@jyu.fi, tel. 040-747 6378

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

       

 

Uppdaterad 19.5.2022