Skriv här det du söker efter!

Stöd för distansundervisning

Stöd för distansundervisning

  • Vad skall vi tänka på när vi övergår från när- till distansundervisning?
  • Vilka verktyg och tjänster kunde vara ändamålsenliga?
  • Hur fungerar interaktionen med och mellan studerande eller elever?
  • Hur kan vi tänka gällande bedömning?

Dessa är exempel på sådana frågor där vi kan erbjuda stöd.

 

CLL kan på offert erbjuda olika former av fortbildning för din organisation och vi arbetar kontinuerligt med personal från alla undervisningsstadier i Svenskfinland. Fortbildningen skräddarsys enligt era önskemål och behov.

 

Exempelupplägg

Fortbildningen arrangeras på distans men kan innehålla element av närstudier i mån av möjlighet. Fokus läggs på deltagarnas egen kompetens samt på kollegiala utbyten. Träffarna består av input och diskussion.


Tillfälle 1 (90 min): Introduktion – process kring digitalt lärande.

Tillfälle 2 (90 min): Vår digitala lärmiljö – Genomgång av möjligheter inom de verktyg och tjänster som deltagarna har tillgång till med fokus på konkreta tips. (Teams, Google Classroom, Zoom, Moodle, Itslearning mm.)

Tillfälle 3 (90 min): Digital interaktion och digital handledning – Verktyg och tankesätt för trygghet samt tillhörighet på distans.

Tillfälle 4 (90 min): Skapa digitalt innehåll – skapa enkla filmer, ljudfiler och dokument som är ändamålsenliga.

Tillfälle 5 (90 min): Bedömning på distans – Synligt lärande på distans, olika verktyg för dokumentation av lärandeprocessen samt verktyg för respons och prov.

 

Utbildare:

  • Mia Skog, FM, ämneslärare med passion för digitalt skapande, mångsidig bedömning och aktiva elever.
  • John Henriksson, PeM & doktorand med bakgrund som klasslärare och brinner för digitala pedagogiska mervärden samt kollegial skolutveckling.

Bägge utbildare har lång erfarenhet av fortbildnings- och utvecklingsverksamhet kring teman rörande digital kompetens och digitalt lärande.

 

Omfattning:

10h men kan utökas eller minskas enligt önskemål.

Utbildningsort:

Distans eller närstudie i mån av möjlighet och enligt behov.

Fortbildningen är en beställningskurs och kan beställas av oss. Hör av er så berättar vi mer!

Uppdaterad 29.8.2020