Skriv här det du söker efter!

Stjärnklart 2.0

 • Hur kan vi stärka det enskilda barnet och samtidigt få en fungerande barngrupp?
 • Hur kan vi stöda barnen att bli mer empatiska och toleranta?
 • Vad kunde vi i arbetsgemenskapen göra för att ta till vara varandras styrkor? Hur kan vi skapa en ännu bättre verksamhetskultur?

Om ni i er arbetsgemenskap har funderat över liknande frågor är Stjärnklart 2.0 något för er.

Stjärnklart 2.0 är en webbaserad fortbildningshelhet om barns känslomässiga och sociala utveckling för arbetsgemenskaper inom småbarnspedagogiken.

Med fortbildningshelheten vill vi stärka barnens känslomässiga och sociala utveckling både som individer och som grupp genom att ge personalen aktuell kunskap, fler metoder och ökad inspiration för det socioemotionella arbetet. Dessutom vill vi genom kollegialt lärande stärka arbetsgemenskapen och skapa positiva och bestående förändringar i verksamhetskulturen.

Fortbildningen äger rum på den egna arbetsplatsen på en tidpunkt som passar er och hela personalen deltar tillsammans. Stjärnklart 2.0 genomförs som en webbaserad fortbildning med handledning och består av fem moduler som lyfter upp olika aspekter av den känslomässiga och sociala utvecklingen hos barn. Undervisningsmaterialet består av filmade föreläsningar, samtal, intervjuer och podcasts med experter från olika områden.

I fortbildningen används kollegialt lärande som pedagogisk process och arbetsgemenskaperna får pedagogisk handledning såväl på plats som på distans under processen. Till varje modul hör även ett pedagogiskt lärarmaterial som kan användas i den småbarnspedagogiska verksamheten.

Fortbildningshelheten är forskningsbaserad och tar till vara erfarenheterna och vidareutvecklar resultaten från utvecklings- och forskningsprojektet Stjärnklart (UBS 2019-2020).

Målgrupp:

Arbetsgemenskaper inom småbarnspedagogiken

Innehåll:

Modul 1: Introduktion och handledning på den egna enheten
Modul 2: Barns känslomässiga och sociala utveckling
Modul 3: Lågaffektivt bemötande
Modul 4: Samtal om mobbning, styrkor, normer och makt
Modul 5: Konfliktlösning med barn samt avslutande seminarium

 

Utbildare bl a.:

 • David Edfelt, leg. psykolog
  Åse Fagerlund, ledande forskare, Folkhälsan
  Ann-Christin Furu, projektforskare i småbarnspedagogik, Åbo Akademi
  Malin Gustavsson, expert i jämställdhet och likabehandlingsfrågor, Ekvalita
  Mia Heikkilä Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik, Åbo Akademi
  Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik, Helsingfors universitet
  Siv Lundström, utbildningsplanerare, Åbo Akademi
  Maria Stoor-Grenner, sakkunnig i småbarnspedagogik, Folkhälsan
  Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser, sakkunnig i småbarnspedagogik, Folkhälsan

 

Tidpunkt: 

Januari–November 2021

Ort:

Webbaserad fortbildning på den egna arbetsplatsen samt regionala avslutningsseminarier

Omfattning:

Utvecklingsarbete på den egna enheten samt ett regionalt avslutningsseminarium

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 3.9.2020