Skriv här det du söker efter!

Specialläraruppdraget i gymnasiet – Fortbildning för speciallärare i gymnasiet

Målet med fortbildningen att förtydliga specialpedagogikens uppdrag i gymnasiet i enlighet med gymnasiets läroplan och stärka speciallärarens kunnande inom de områden som nya gymnasielagen kräver. Fortbildningen är uppbyggd som en processhelhet. Den synliggör vad specialläraruppdraget i gymnasiet kan innebära. Målet är att öka kunskapen och samla erfarenheter om effektiva modeller för specialundervisning i gymnasiet. Fortbildningen har dessutom som mål att bygga upp ett nätverk för speciallärarna.

Målgrupp: 

Fortbildningshelheten riktar sig främst till speciallärare och studiehandledare i gymnasiet.

Innehåll:

Modul 1. Specialundervisning i gymnasiet – vad är uppdraget?
Modulen identifierar speciallärarens uppdrag, omfattning och innehåll. Vad är nuläget? Vilka är målsättningarna för specialundervisningen enligt GLP2021? Vilka är behoven inom specialundervisningen? Vilka särdrag finns inom stödet och specialundervisningen på andra stadiet? I den lokala läroplanen definieras hur den studerandes behov av stödåtgärder avgörs och hur stödet planeras och ordnas.
Modul 2. Den individuella lärstigen
Inom modulen processas den individuella lärstigen ur olika perspektiv. Hur kan studerandes styrkor och utmaningar identifieras? Verktyg för tidig identifiering presenteras. Att förebygga skoltrötthet och utmattning genom att även satsa på välmående och resiliens är viktigt för att hjälpa eleven att nå sin fulla potential.
Modul 3. Identifiera inlärningssvårigheter och stöda dem
Modulen behandlar inlärningssvårigheter, hur de identifieras och hur stödåtgärder kan se ut. Därtill genomgås också för den studerande relevanta testningar samt de intyg som behövs för bl.a. studentexamen.
Modul 4. Mångprofessionellt samarbete som stöd för den studerande
Modulen fokuserar på mångprofessionellt samarbete som stöd för den studerande. Handledning och samarbete med ämneskollegor är en viktig del av arbetet för att studerande ska uppleva studiemotivation och studieframgång. Positiv och uppmuntrande respons främjar den studerandes uppfattning om sig själv som studerande. Specialläraren är en viktig kugge i detta arbete.
Modul 5. Avslutande seminarium och webbinarium
Den avslutande modulen fokuserar på ett utbyte av erfarenheter samt sammanfattning av lärdomar.

 

Utbildare:

Sakkunniga från bl.a. UBS och FPV samt processledare Ulrika Ekstam, specialllärare i Kyrkslätts gymnasium

Ort:

Preliminärt Tammerfors eller på distans

Tidpunkt:

Fortbildningshelheten genomförs under år 2021 i fem moduler i form av närstudier (distansstudier vid behov),  processarbete och webbinarier.

Omfattning:

5 närstudiedagar, webbinarium och processarbete

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan:

Anmälan senast 21.1.2021

 

Uppdaterad 16.9.2020