Skriv här det du söker efter!

Seesaw – elevens digitala portfölj

Seesaw är en digital portfölj som samlar elevens digitala och fysiska arbeten och uppgifter på ett ställe. Portföljen inspirerar elever i alla åldrar att göra sitt bästa.

Seesaw är en plattform som eleven kan äga. De verktyg som finns i portföljen hjälper eleverna att synliggöra lärandet samt resonera och reflektera kring detta. Eleven använder enkla verktyg för att ta bilder, rita, videofilma, bifoga och mycket mera för att fånga sin inlärning.

Seesaw är ett hjälpmedel för läraren i den formativa bedömningen som enkelt kan föras i dialog med hemmet. Portföljen kan också fungera som pedagogisk dokumentation som stöd för den summativa bedömningen.

Seesaw är ett kommunikationsverktyg som kan användas mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Vårdnadshavarna ansluter endast till det egna barnets portfölj och kan aktivt följa elevens lärostig med positiv och konstruktiv respons.

Innehåll:

  • Vad är Seesaw?
  • Vilket mervärde ger Seesaw i klassen?
  • Grunderna i hur den digitala portföljen kan användas
  • Idéer och goda exempel från klassrummet
  • Starta en egen grupp
  • Nyheter och fler användningsområden
  • Frågor och hjälp

Kursen kan anpassas enligt deltagarnas förkunskaper och behov.

Utbildare: Anna Wulff, klasslärare med egen erfarenhet av Seesaw som digital portfölj i klassrummet

Målgrupp: Lärare och personal i förskolan – åk 6

Omfattning: 2-3 h, enligt behov

Ort: Enligt överenskommelse.

Fortbildningen är en beställningskurs och kan beställas av oss. Hör av er så kan vi berätta mer!

 

Uppdaterad 27.8.2018