Skriv här det du söker efter!

Seesaw – barnets lärostig i en digital portfölj

Seesaw – barnets lärostig i en digital portfölj

Seesaw är en digital portfölj som fungerar utmärkt för pedagogisk dokumentation. I portföljen kan personalen samla foton och filmer av barnen, deras digitala och fysiska arbeten samt samtal och resonemang kring deras arbeten på ett ställe. Portföljen inspirerar barn i alla åldrar att göra sitt bästa.

Seesaw är en portfölj där personalen eller barnen själva kan spara t.ex. foton, filmer, bilder och arbeten. De verktyg som finns i portföljen hjälper personalen och barnen att fånga lärandet samt reflektera och utveckla nya kunskaper och färdigheter. Personalen eller barnet använder enkla verktyg för att fota, rita, videofilma, ladda upp och spara viktiga och värdefulla skeden i utvecklingen.

Seesaw är också ett kommunikationsverktyg som kan användas mellan barnet, personalen och vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ansluter endast till det egna barnets portfölj och kan aktivt följa barnets utveckling även med kommentarer och uppmuntran.

Innehåll:

  • Vad är Seesaw?
  • Vilket mervärde ger Seesaw i barngruppen?
  • Grunderna i användningen av portföljen
  • Idéer och goda exempel
  • Starta en egen grupp i Seesaw
  • Frågor och hjälp

Kursen kan anpassas enligt deltagarnas förkunskaper och behov.

Utbildare: Anna Wulff

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogiken

Omfattning: 2-3 h, enligt behov

Ort: Enligt överenskommelse.

Fortbildningen är en beställningskurs och kan beställas av oss. Hör av er så kan vi berätta mer!

 

Uppdaterad 31.8.2022