Skriv här det du söker efter!

PLUS – Pedagogiskt Ledarskap och Utveckling av Skolan

PLUS, Pedagogiskt Ledarskap och Utveckling av Skolan (30 sp)

Påbyggnadsprogram för förtroendevalda rektorer, tjänsterektorer och biträdande rektorer. Programmets syfte är att fördjupa förståelsen för skolornas pedagogiska ledarskap och att förstärka handlingsberedskapen att utveckla av den egna läroanstalten.

Innehåll:

13–14.03 Ledarskap och skolutveckling genom AF (steg I) 5 sp
23–24.05 Pedagogiskt ledarskap och AF (steg II): Struktur för det egna utvecklingsprojektet 5 sp
18–19.09 Läroplanen och AF (steg III) Organisering och implementering av det egna utvecklingsprojektet
28–29.11 Pedagogik, utbildningspolitik och läroplansteori  samt  AF (steg IV) 5 sp
Våren 2019 Pedagogiskt ledarskap, etik och juridik, AF (steg 5) 5 sp
Våren 2019 Ledarskap, och lärarkollegiets professionalitet, AF (steg 6) 5 sp
Hösten 2019 Pedagogisk handledning och lärarkollegiets professionalitet 5 sp
Hösten 2019 Slutseminarium

 

Ort:

Vasa

Omfattning:

30 sp

Anmälning:

Kursen har inletts och är fullsatt.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 19.6.2018