Skriv här det du söker efter!

Musikkunskap för pedagoger, 5 sp

 • Har du tänkt att du skulle behöva uppdatera dina kunskaper i musikhistoria och musikteori?
 • Känns det ibland överväldigande med alla nya musikstilar och genrer?
 • Behöver du tips på hur du kan arbeta med musikkunskap i åk 1–6? 

Under den här fortbildningen gör vi ett stort svep över musikhistoria från antiken till samtiden och diskuterar musikens betydelse i olika kulturer och människors liv. Vi arbetar med analysmetoder som kan användas för att förbereda pedagogiska processer kring många slag av musik. Kursen innefattar också repetition av traditionell musikteori (notation, begrepp, strukturer) och introducerar nya sätt att teoretisera musik.

Fortbildningen ger exempel på hur vi kan förverkliga läroplansgrundernas målsättningar om att ”handleda eleven att analysera sina musikaliska upplevelser och musikens estetiska, kulturella och historiska mångfald” samt ”handleda eleven att förstå musikaliska begrepp och principerna för notationssätten inom musiken i samband med musicerande”.

Målgrupp: 

Fortbildningen riktar sig till klasslärare och lärare inom den grundläggande konstundervisningen.

Innehåll:

  • Musikhistoria och musikteori: repetition och nya perspektiv
  • Musikkunskapens terminologi
  • Motiverande och praktiska arbetssätt för musikkunskap i åk 1–6
  • Musikkunskap i ämnesövergripande pedagogik
  • Interaktiva digitala resurser som stöd för begreppsligt lärande i musik
  • Etiska perspektiv på musikval i undervisningen i åk 1–6

Utbildare:

Cecilia Björk, FD, är universitetslärare i musikens didaktik vid Åbo Akademi i Vasa. I sin undervisning och forskning fokuserar hon bland annat på barns och ungas begreppsförståelse i musik, praktiska och erfarenhetsbaserade vägar till musikalisk förståelse, samt musikpedagogisk kompetens i åk 1–6. Hon har också lång erfarenhet som musikjournalist.

 

Tidpunkt och ort:

Fortbildningen erbjuds som distansundervisning via Zoom på onsdagseftermiddagar under vårterminen 2022.

Datum: 12.1, 26.1, 2.2, 9.2, 16.2, 23.3, 30.3, 6.4, 13.4, 27.4, 4.5, 11.5, samtliga kl. 14.15–16.45.

Kursmaterial:

Wiggins, J. (2015). Teaching for musical understanding. Oxford: Oxford University Press.
Kurskompendium, videomaterial.

Avgift:

Fortbildningen är avgiftsfri för deltagarna genom samfinansiering från Svenska kulturfonden och Åbo Akademi. Eventuella avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart

				

Uppdaterad 24.11.2021