Skriv här det du söker efter!

Mot framtiden

Välkommen med i fortbildningshelheten som har som mål att utveckla nya aktiverande arbetssätt inom lärandet för hållbar utveckling!

  • Hur öka elevens delaktighet i arbetet kring de olika delområdena inom hållbar utveckling?
  • Hur öka förståelsen av centrala begrepp såsom kretslopp och klimatförändring?
  • Hur kan arbete för hållbar utveckling integreras i olika läroämnen?
  • Hur skapa och upprätthålla ett positivt synsätt mot framtiden?
  • Inom fortbildningen utvecklas olika slags problemlösnings- och samarbetsuppgifter.
  • Med tanke på det fortsatta arbetet i den egna skolan ser vi gärna att två eller fler lärare från samma skola deltar i fortbildningen om möjligt.

Målgrupp:

Lärare inom den grundläggande utbildningen.

Utbildare:

Mia Skog och Ann-Catherine Henriksson, utbildare inom Skolresurs

Orter:

Pedersöre och Vörå

Tidpunkt:

Start 28 november 2019 i Pedersöre och i 27 januari 2020 i Vörå.

Kontakt:

Ann-Catherine Henriksson, achenrik@abo.fi, tfn 02-2153295

Anmälan:

Senast måndagen den 18.11 för kursen i Pedersöre och 17.1 för kursen i Vörå, www.cll.fi/anmalan

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen

Uppdaterad 21.11.2019