Skriv här det du söker efter!

Mot framtiden

Välkommen med i fortbildningshelheten som har som mål att utveckla nya aktiverande arbetssätt inom lärandet för hållbar utveckling!

  • Hur öka elevens delaktighet i arbetet kring de olika delområdena inom hållbar utveckling?
  • Hur öka förståelsen av centrala begrepp såsom kretslopp och klimatförändring?
  • Hur kan arbete för hållbar utveckling integreras i olika läroämnen?
  • Hur skapa och upprätthålla ett positivt synsätt mot framtiden?
  • Inom fortbildningen utvecklas olika slags problemlösnings- och samarbetsuppgifter.
  • Med tanke på det fortsatta arbetet i den egna skolan ser vi gärna att två eller fler lärare från samma skola deltar i fortbildningen om möjligt.

Målgrupp:

Lärare inom den grundläggande utbildningen.

Utbildare:

Mia Skog och Ann-Catherine Henriksson, utbildare inom Skolresurs

Orter:

Pedersöre och Vörå

Tidpunkt:

Start 28 november 2019 i Pedersöre och under höstterminen 2020 i Vörå.

OBS! På grund av den rådande situationen med COVID-19 kommer vi med stöd av de anvisningar som våra finansiärer, THL och ÅA-ledningen gett ordna närstudietillfället i Pedersöre på distans (26.3, kl. 15.15-17). Länk till sändningen meddelas separat åt deltagarna.

De två återstående tillfällena i Vörå flyttas fram till höstterminen. Vi sänder närmare information till deltagarna om detta senast i början på terminen. Till dessa tillfällen är också nya deltagare välkomna.

Vi beklagar ändringarna och ber om er förståelse med hälsan i åtanke.

Kontakt:

Ann-Catherine Henriksson, achenrik@abo.fi, tfn 02-2153295

Anmälan:

Intresserade nya deltagare bedes kontakta utbildningsplanerare Ann-Catherine Henriksson ann-catherine.henriksson@abo.fi

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen

Uppdaterad 6.6.2020