Skriv här det du söker efter!

Meningen med livet är att skapa mening i livet

Meningen med livet är att skapa mening i livet
— religion- och livsåskådningsämnenas uppdrag för 2020-talet  

 

Vill du få nya ingångar till din undervisning i religion och livsåskådning?

Skolans roll är central i arbetet mot ett hårdnande samhällsklimat och religion- och livsåskådningsämnena är i nyckelposition eftersom man inom dem fokuserar på många frågor som hjälper eleverna att forma sin egen identitet och samtidigt möta andra människor och respektera deras synsätt. I fortbildningshelheten Meningen med livet är att skapa mening i livet lyfter vi upp religion- och livsåskådningsämnenas betydelse och ger pedagogiska strategier och verktyg för att utforma ett varierat och inspirerande undervisningsinnehåll som stöder ett flertal kompetensområden.  

Målgrupp:

Klasslärare och ämneslärare i grundläggande utbildning och gymnasium.

Innehåll:

Projektets mål är dels att stöda och stärka pedagogernas professionalitet och beredskap att undervisa i religion och livsåskådning, dels att öppna upp ämnenas relevans och bredd. Under fortbildningshelheten visas du som lärare på möjligheten att närma dig undervisningsteman genom olika uttryckssätt: konst & musik; drama & dialog; media & litteratur.  

Upplägg:

Fortbildningen består av två gemensamma webbinarier (på distans) samt tre workshoppar som arrangeras i Vasa och Helsingfors. Workshopparna genomförs i två spår på bägge orterna, ett spår riktat till klasslärare och ett till ämneslärare.

 

Inledning: Utmaningar, möjligheter, professionalitet

Webbinariet inleds med en blick på religion- och livsåskådningsämnenas utveckling och bredd samt hur den nya läroplanen poängterar den kulturella aspekten i åskådningen och vilka möjligheter samt utmaningar det ger undervisningen: populärkultur, media, drama etc. Fokus ligger även på pedagogernas professionalitet och den egna yrkesrollen samt skolans uppgift att fostra världsmedborgare. Pedagogernas uppdrag lyfts upp, dels kring frågan religionsundervisning kontra religionsutövning, dels kring att våga behandla och möta olika religioner och åskådningar i undervisningen.   

Tidpunkt: 20.1.2022 kl. 9-16

Plats: Distans

Utbildare: Kati Mikkola, Arniika Kuusisto, Helena Salenius, Mårten Björkgren

Workshopar

Meningen med livet - workshop 1

Meningen med livet - workshop 2

Meningen med livet – workshop 5

Avslutning: Åskådningsmässig läskunnighet och pedagogiska erfarenheter

Under webbinariet uppmärksammas mångfalden av religioner och livsåskådningar i Finland och fokuseras på vikten av åskådningsmässig läskunnighet för att förstå och framförallt kunna möta mångfalden av religioner och åskådningar runt omkring oss. Deltagarna berättar om erfarenheterna av att arbeta med de pedagogiska modeller och verktyg som de tagit del av i fortbildningshelheten.

Tidpunkt:  26.4, kl. 9-16

Plats: Distans

Utbildare: Saila Poulter, Ruth Illman, Mårten Björkgren

 

Utbildare:

Henrika Andersson, läsambassadör, författare, Sydkustens landskapsförbund r.f.
Amanda Audas-Kass, läsambassadör, modersmålslärare, Sydkustens landskapsförbund r.f.
Johan Bastubacka, universitetslektor, docent, Helsingfors universitet
Mårten Björkgren, akademilektor i religionsundervisningens didaktik, Åbo Akademi
Nina Dahl-Tallgren, teaterpedagog, Wasa Teater
Ruth Illman, docent, föreståndare för Donnerska institutet
Arniika Kuusisto, professor, barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Kati Mikkola, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Saila Poulter, universitetslektor, avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet
Helena Salenius, sakkunnig, Kyrkostyrelsen
Sofia Sjö, forskarbibliotekarie vid Donnerska institutet
Malin Storbjörk, musikmagister, musiklärare 
Annika Tahvanainen-Jaatinen, sakkunnig, Studiecentralen Sivis

 

Tidpunkt och omfattning:

Helheten inleds den 20 januari 2022 och avslutas i april 2022. 

Ort: 

De gemensamma webbinarierna arrangeras på distans medan workshopparna hålls i Vasa och Helsingfors

Anmälan:

Sista anmälningsdag är 10.1.2022. Antalet platser är begränsat och deltagare antas enligt anmälningsordning.

 Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Kontaktuppgifter:

Vill du ha mer information? Kontakta utbildningsplanerare Siv Lundström

 

logo meningen med livet

 

Uppdaterad 19.1.2022