Skriv här det du söker efter!

Mångsidig bedömning i ett välmående gymnasium

Mångsidig bedömning i ett välmående gymnasium

Fortbildningsstart för Mångsidig bedömning i ett välmående gymnasium hösten 2022!

 

Den nya gymnasieläroplanen togs i bruk i gymnasierna i augusti 2021. Denna fortbildning erbjuder nu ett djupare fokus på bedömningen.

Enligt kap 5 i GLP 2021 skall studerandenas arbete, lärande och kompetensutveckling ska bedömas mångsidigt. Bedömningen ska stödja och handleda lärandet.

Frågor som avgörs på lokalnivå är tex principer för läroanstaltens bedömningskultur och genomförandet av bedömningen och därtill hörande olika sätt att ge respons.

Kom med!

 • skapa samsyn i bedömning i gymnasiekollegiet
 • stärk den mångsidiga bedömningskompetensen som stöder välmående
 • utveckla och implementera skolvisa bedömningsplaner


Målgrupp:

Gymnasierektorer och ledningsgrupper i gymnasiet, gymnasiekollegier, bildningsdirektörer. Fem gymnasiekollegier ryms med!

 

Innehåll:

Modul 1
Bedömning enligt GLP2021

 • Bedömning enligt GLP 2021 och genomgång av de lokala läroplanerna
 • Vägen till en bedömningskultur som stöder lärande och en hållbar bedömning som främjar välbefinnande
 • Kartläggning av de deltagande gymnasiernas bedömningskultur och mångsidig bedömning

Målgrupp: Gymnasierektorer, ledningsgrupper i gymnasiet och gymnasieämneslärare.

Modul 2
Skapa grund för samsyn kring bedömning i gymnasiet

 • Bedömningsplanens olika delar och mångsidighet 5.10.2022
 • Hållbar bedömning 16.11.2022
 • Bedömning och välmående 12.12.2022
 • Olika modeller för en plan för bedömning 17.1.2022

Målgrupp: Gymnasierektorer, ledningsgrupper, bildningschefer

Modul 3
Samsyn kring bedömning – vår bedömningsplan!
Webbinarier och workshops för hela kollegietWebbinarium 1: 6.3.2023

 • Bedömningsplanens olika delar och mångsidighet
 • Respons som stöd för lärandet

Webbinarium 2: 19.4.2023

 • Bedömningskompetens och kvalitetssäkrad provkonstruktion

Skräddarsydda workshops för de medverkande gymnasierna, våren 2023

 • Uppgörande, utveckling och implementering av bedömningsplan

Målgrupp: Gymnasierektorer, ledningsgrupper, gymnasiekollegier

 

Utbildare:

Doc. Najat Ouakrim-Soivio mfl.

Genomförande:

Fortbildningen genomförs som en flerformsutbildning bestående av:

 • Inledande heldagsseminarium för rektorer, ledningsgrupper och ämneslärare hösten 2022
 • Ledningsgruppsträffar med sakkunniga läsåret 2022–2023
 • Webbinarier och workshops för hela kollegiet våren 2023

Orter:

Åbo, webben och skolbesök

Tidpunkt:

Hösten 2022 – våren 2023

Omfattning:

3 moduler, 3,5 sp

Anmälan:

Sista anmälningsdag: 30.6.2022.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 7.6.2023