Skriv här det du söker efter!

Lumatikka 2020

Lumatikka 2020

LUMATIKKA-programmet är en fortbildningshelhet för pedagoger – från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet – som i sitt arbete lär ut matematik. LUMATIKKA-projektet utvecklar deltagarnas kompetens beträffande matematikundervisningen och erbjuder idéer och verktyg för den egna undervisningen. Målet med fortbildningen är att utveckla matematiskt kunnande och pedagogiska färdigheter hos lärare på alla utbildningsstadier. Fortbildningen genomförs i egen takt som distansstudier via nätet.

En närmare beskrivning av fortbildningsprojektet finns att läsa på sidan https://lumatikka.luma.fi/sv/

Målgrupp:

  • Personal inom småbarnspedagogik och förskola.
  • Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet

Innehåll:

  • En gemensam del för alla, fokus på problemlösning och differentiering
  • En del enligt årskursnivå
  • En del som består av valfria kurser

Programmet våren 2021:

De olika modulerna för samtliga stadier genomförs i sin helhet som nätutbildning (för anmälning till samtliga kurser se information under fliken till höger ”Till anmälan”). En flyer för höstens program hittas här!

Utbildare:

Fortbildningsmaterialet har producerats som ett samarbete mellan matematikdidaktiker från olika universitet i Finland. Universiteten ingår i nätverket LUMA Center Finland. Närstudietillfällena i Vasa leds av ämnesdidaktiker från Åbo Akademi/FPV.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 24.11.2020