Skriv här det du söker efter!

Leken som resurs i undervisningen

Leken som resurs i undervisningen

Seminarium för personal inom småbarnspedagogik

 

Kom med och låt dig inspireras av hur man inom småbarnspedagogisk verksamhet kan kombinera lek och undervisning!

Niklas Pramling, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, ger oss en inblick i vad lekresponsiv undervisning är och sedan följer ett samtal om möjligheterna och utmaningarna med lekresponsiv undervisning.

I samtalet deltar Niklas Pramling; Nora Karlsson, föreståndare vid daghemmet Maria Asyl, Stiftelsen Sedmigradsky; Alexandra Kronstrand, lärare inom småbarnspedagogik vid Molpe daghem Tulavippan, Korsnäs kommun. Som samtalsledare fungerar Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik, Åbo Akademi.

Charlotta Rehn, undervisningsråd, medverkar också med aktuella nyheter från Utbildningsstyrelsen.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola

Tidpunkt:

Torsdag 28.4.2022 kl.15–16.30

Ort: 

Distansseminarium på Zoom

Anmälan:

Anmälan senast 26.4.2022

Avgift:

Seminariet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. är avgiftsfritt för deltagarna.

 

Logo för Brita Maria Renlunds stiftelse sr.

 

 

 

Uppdaterad 6.4.2022