Skriv här det du söker efter!

Ledarskap inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Fortbildningsprojektet är ett sammanhängande kompetensutvecklingsprogram för ledare inom småbarnspedagogik och förskola. Programmet sträcker sig över tre terminer (2018-2019) och består av tre moduler. Programmet vänder sig till dig som leder personal och verksamhet inom småbarnspedagogik och förskola, och syftet är att ge verktyg för ledningsuppgifter samt att stärka dig i din roll och uppgift som ledare.

Målgrupp: 

Personal med personalledningsansvar inom småbarnspedagogik och förskola

Innehåll:

Modul 1: Pedagogiskt ledarskap i daghem och förskola   ̶  hösten 2018

Modul 2: Pedagogiskt ledarskap och administration   ̶  våren 2019

Modul 3: Pedagogiskt ledarskap och kommunikation   ̶  hösten 2019

https://youtu.be/aBeDOI-UAWY

Utbildningen ger ökad förståelse för ledarskap och ledarrollen, samt fördjupad kompetens att handleda och stödja personalen i det dagliga arbetet. Deltagarna erbjuds konkreta verktyg som främjar kommunikation och stöder interaktion i verksamhetsmiljön, samt ökar förvaltningsmässiga och juridiska kunskaper.

Utbildare:

Ulla Heilä, lärare, rektor, organisationskonsult och arbetshandledare Profilbild för Ulla Heilä
Henrik Hägglund, FD, universitetslektor i offentlig rätt, svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Torbjörn Sandén, PD, direktör vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Torbjörn Sandén
Lars Svedberg, docent i pedagogik, legitimerad psykolog Profilbild för Lars Svedberg

 

Tidpunkt och ort:

Helsingfors: start 24-25.9.2018 (7-8.11.2018, 20-21.3.2019, 2-3.5.2019 samt fyra dagar på hösten 2019)

Vasa: start 6-7.11.2018 (24-25.1.2019, 5-6.3.2019, 9-10.5.2019 samt fyra dagar hösten 2019)

Parallella utbildningar i Vasa och Helsingfors

Omfattning:

12 närstudiedagar fördelade på tre terminer samt distansuppgifter och utformning av egen utvecklingsplan.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 28.5.2019