Skriv här det du söker efter!

Ledarforum

Ett forum för dig som leder personal och verksamhet inom småbarnspedagogik och förskola! Målsättningen är att stöda och stärka dig i din roll och uppgift som ledare.

Ledarforum aktualiserar olika aspekter av ledarskapet, tar upp aktuella frågeställningar samt skapar möjligheter för ledare att dela erfarenheter samt lära av och med varandra. Hela gruppen och dess sakkunskap utgör en resurs. Under närstudiedagarna varvas föreläsningar, grupparbete och behandling av case. Mellan närstudiedagarna används skuggning som arbetssätt för professionsutveckling.

Målgrupp: 

Verksamma ledare inom småbarnspedagogik och förskola (20 platser i anmälningsordning)

Centrala teman:

  • Utveckling av verksamhetskulturen och lärmiljöerna
  • Att leda strukturer och förändringar
  • Implementering av planen för småbarnspedagogik samt förskolans läroplan
  • Personalledning och personalfrågor
  • Uppföljning och utvärdering av verksamheten

Utbildare:

Ulla Heilä, lärare, rektor, organisationskonsult och arbetshandledare Profilbild för Ulla Heilä

Tidpunkt:

Start 7.2.2019

7.3.2019

11.4.2019

+ tre dagar under höstterminen 2019

Ort:

Åbo

Omfattning:

6 närstudiedagar, distansuppgifter och skuggning

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 10.1.2019