Skriv här det du söker efter!

Ledarforum – småbarnspedagogik och förskola

Ledarforum är en digital mötesplats för dig som är ledare inom småbarnspedagogik och förskola. I fortbildningshelheten har vi som målsättning att stöda och stärka verksamma ledare i deras roll och uppgift. Ledarforum är en processinriktad fortbildning som utgår från dina behov och din aktuella situation som ledare.

Under Ledarforum behandlar vi olika aspekter av ledarskapet och skapar möjligheter för er som ledare att dela erfarenheter samt lära av och med varandra. Under fortbildningen fungerar hela gruppen och dess sakkunskap som en gemensam resurs. Vi uppmuntrar ett kollegialt lärande och använder oss av ett reflektivt arbetssätt.

Här kan du ta del av erfarenheter och reflektioner från vårt förra Ledarforum som ordnades i Åbo under 2019:
https://blogs.abo.fi/pedagogik-och-lararfortbildning/2020/01/08/ledarforum-smabarnspedagogik-och-forskola/

Målgrupp:

Verksamma ledare inom småbarnspedagogik och förskola

 

Innehåll:

Följande teman behandlas och fördjupas under fortbildningen:

·        Jag som ledare

·        Att leda strukturer och förändringar

·        Utveckling av verksamhetskulturen och den lärande gemenskapen

·        Kommunikation och växelverkan

·        Uppföljning och utvärdering av verksamheten

 

I fortbildningen ingår föreläsningar, grupp- och processarbete, casehandledning utifrån valda teman, reflektionsuppgifter och kollegial skuggning.

 

Utbildare:

Profilbild för Ulla Heilä  Ulla Heilä, organisationskonsult
Linda Norrgård, utbildningsplanerare, Åbo Akademi


Ort:

Fortbildningen genomförs på distans.

Omfattning:

Sex fortbildningsdagar och eget arbete.

Tidpunkt:

Våren och hösten 2021, 18.3.2021 (start), 15.4.2021, 19.5.2021 samt tre dagar under hösten 2021.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 2.9.2021