Läropussel

Läropussel är ett fortbildningsprojekt där målet är att stöda dig och dina kollegor att praktiskt förverkliga planen för småbarnspedagogik samt förskolans läroplan. Vi erbjuder er utbildning och handledning som ökar kompetensen att planera och genomföra en pedagogiskt medveten verksamhet. Du kan delta själv, tillsammans med kollegan eller med ett team från det egna daghemmet. Fortbildningen genomförs parallellt i Helsingfors, Vasa och Åbo. Fortbildningen startar hösten 2018 och avslutas hösten 2019.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola.

Innehåll:

  1. Startseminarium (Helsingfors)

Vi inleder fortbildningen med en gemensam seminariedag i Helsingfors den 25 oktober 2018. Dagen består av projektpresentation, föreläsningar och workshoppar. Martina Lundström, förskollärare och verksamhetsutvecklare, föreläser kring barns delaktighet i verksamheten.
Programmet för seminariedagen hittar du här!

Obs! Motsvarande startseminarium ordnas i Vasa våren 2019.

  1. Minikonferenser (Vasa, Åbo och Helsingfors)

Under hösten 2018 och våren 2019 ordnar vi fyra parallella minikonferenser (à 7h) Helsingfors, Vasa och Åbo. Konferenserna byggs upp av föreläsningar, workshoppar och idéutbyten. Under konferenserna fokuserar vi på pedagogisk dokumentation, barns lärande och utveckling, mångsidiga arbetssätt samt utveckling av den digitala verksamheten på daghemmen.

Tidpunkter under hösten 2018:
Helsingfors: 27.11.2018
Åbo: 28.11.2018

Här hittar du programmet för minikonferens 1.

Fortbildningen i Vasa startar under våren 2019. Missa inte anmälningen!

  1. Utvecklingsverksamhet på den egna arbetsplatsen

Under fortbildningen utvecklar du och dina kollegor någon del av er verksamhet. Ni planerar utvecklingsarbetet utifrån behovet på er egen enhet, och får handledning under tiden som processen pågår. Vi skapar en hemsida för fortbildningsprojektet där vi tillsammans sprider erfarenheter och goda modeller.

  1. Slutseminarium

Vi avslutar projektet med ett gemensamt seminarium hösten 2019. Dagen består av föreläsningar och presentationer av de utvecklingsarbeten som ni i era kollegier genomfört.

Ort:

Helsingfors, Vasa och Åbo

Tidpunkt:

Hösten 2018 till hösten 2019

Omfattning:

Sex närstudiedagar fördelat på två terminer.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 18.10.2018