Skriv här det du söker efter!

Läropussel

Läropussel är ett fortbildningsprojekt där målet är att stöda dig och dina kollegor att praktiskt förverkliga planen för småbarnspedagogik samt förskolans läroplan. Vi erbjuder er utbildning och handledning som ökar kompetensen att planera och genomföra en pedagogiskt medveten verksamhet. Du kan delta själv, tillsammans med kollegan eller med ett team från det egna daghemmet. Fortbildningen genomförs parallellt i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo. Fortbildningen startar hösten 2018 och avslutas hösten 2019.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola.

Innehåll:

  1. Startseminarium (Helsingfors, Jakobstad, Vasa)

Vi inleder fortbildningen med en gemensam seminariedag. Dagen består av projektpresentation, föreläsningar och workshoppar.

Helsingfors 25.10.2018: Programmet för seminariedagen i Helsingfors hittar du här!

Vasa 19.2.2019: Här hittar du seminarieprogrammet och här hittar du anmälningen.

Jakobstad 11.3.2019: Här hittar du seminarieprogrammet

  1. Minikonferenser (Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo)

Under hösten 2018 till hösten 2019 ordnar vi fyra parallella minikonferenser i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo. Konferenserna byggs upp av föreläsningar, workshoppar och idéutbyten. Under konferenserna fokuserar vi på pedagogisk dokumentation, barns lärande och utveckling, mångsidiga arbetssätt samt utveckling av den digitala verksamheten på daghemmen.

Datum och tidpunkter:

Minikonferens 1:
Helsingfors: 27.11.2018 – Programblad
Åbo: 28.11.2018 – Programblad
Vasa: 21.3.2019 – Programblad
Jakobstad: 3.4.2019 – Programblad

Minikonferens 2:
Helsingfors: 13.2.2019 – Programblad
Åbo: 12.2.2019 – Programblad
Vasa: 24.4.2019 – Programblad
Jakobstad: 6.5.2019 – Programblad

Minikonferens 3:
Helsingfors: 8.5.2019 – Programblad
Åbo: 9.5.2019 – Programblad
Jakobstad: 10.9.2019 – Programblad
Vasa: 11.9.2019 – Programblad

Minikonferens 4:
Jakobstad: 9.10 – Programblad
Åbo: 23.10.2019 – Inhiberad. Vi välkomnar Åbodeltagarna att delta i H:fors!
Helsingfors: 24.10.2019 – Programblad
Vasa: 29.10.2019 – Programblad

  1. Utvecklingsverksamhet på den egna arbetsplatsen

Under fortbildningen utvecklar du och dina kollegor någon del av er verksamhet. Ni planerar utvecklingsarbetet utifrån behovet på er egen enhet, och får handledning under tiden som processen pågår. Vi skapar en hemsida för fortbildningsprojektet där vi tillsammans sprider erfarenheter och goda modeller.

  1. Slutseminarium

Deltagarna från de olika regionerna samlas till ett gemensamt slutseminarium i Tammerfors den 26.11.2019. Under slutseminariet presenteras projektets resultat och de utvecklingsarbeten som utförts på enheterna. Vi fortsätter att diskutera kollegialt lärande och deltagarna får även ta del av aktualiteter och aktuell forskning inom småbarnspedagogiken.

Programmet för dagen hittar du här!

Ort:

Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo.

Tidpunkt:

Hösten 2018 till hösten 2019.

Omfattning:

Sex närstudiedagar fördelat på tre terminer.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Hittar du inte vad du letar efter? Mer info finns på Läropussels webbsida.

Uppdaterad 7.11.2019